Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465497499.36

  Þroskasálfræði
  SÁLF3ÞÞ05
  62
  sálfræði
  nám, Þroskasálfræði, þroski, þróun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn fjallar um þroskaferil manneskjunnar allt frá fæðingu til grafar. Sérstaklega er tekinn fyrir þroski tilfinninga, félagslegra samskipta, hugsunar og greindar. Áhersla er lögð á þroska sjálfsmyndarinnar og hvernig hún mótast með aldrinum. Einnig verður vikið að þroskahömlum og þær skoðaðar út frá líffræðilegu og sálfræðilegu sjónarhorni. Nemendur æfa sig í að skoða eigin þroska út frá mismunandi þroskakenningum og greina þá þætti sem hafa mótað þá í lífinu. Nemendur fá æfingu í að rökræða álitamál eins og barneignir táninga, fóstureyðingar eða starfslok. Mótunaráhrif fjölskyldu og vina verða skoðuð og komið inn á vandamál barna og unglinga (t.d. geðræn, tilfinningaleg, líkamleg, náms- eða hegðunarvandamál). Viðfangsefnin geta verið breytileg og mótast af áhuga nemenda.
  SÁLF2IN05 eða 5 einingar í sálfræði á öðru þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þroska mannsins út frá sálfræðinni
  • helstu hugtökum og kenningum þroskasálfræðinnar
  • framlagi þroskasálfræðinnar innan sálfræðinnar og til samfélagsins
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • miðla sérhæfðri færni með því að beita almennum og sértækum vinnubrögðum, verkfærum og aðferðum
  • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
  • nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
  • miðla fræðilegu efni skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat
  • sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum
  • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
  • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
  • taka þátt í rökræðum um málefni sem tengjast þroskasálfræðinni
  Leiðsagnarmat