Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465560913.72

  Þrívíddarhönnun, stafræn framleiðslutækni, rafeindatækni og forritun
  FABL2RF05
  7
  Stafræn hönnun
  Rafeindatækni og forritun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Byggt er ofan á fyrri þekkingu nemenda á hinum ýmsu teikniforritum auk þess sem notkun laserskera er þjálfuð frekar. Kennd eru nokkur grunnatriði forritunar og rafeindatækni í gegnum forritanlega tölvueiningu sem getur unnið með margvíslega nema og skynjara og stjórnað búnaði (Arduino). Áhersla er lögð á að vinna með sköpunarkraft nemenda og hafa þeir mikið að segja um val verkefna. Mikil áhersla er lögð á vinnuferli í verkefnum og gerð verklýsinga.
  NÝSK1FA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • notkun leiserskera
  • stafrænum fræsivélum
  • lestri einfaldra rafrása
  • gerð rafrása, örgjafa og íhluta
  • einfaldri forritun (C++)
  • þekkingu á algengum samsetningum í stafrænni framleiðslu
  • getu og takmörkun mismunandi tækjabúnaðar með tilliti til efnisvals
  • skrásetningu og miðlun vinnuferlis
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota stafrænan tækjabúnað við hönnun og framleiðslu
  • vinna skissu að frumgerð og kynna fyrir öðrum
  • framkvæma verkefni frá hugmynd til frumgerðar
  • lesa einfaldar rafrásir
  • setja saman einfaldar rafrásir í Arduino
  • skrifa einfalda forritun í forritunarmálinu C++ fyrir Arduino tölvueiningu
  • velja efni við hæfi hönnunar og tækjabúnaðar
  • miðla rafrænt skrásetningu vinnuferlis
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa og vinna eftir leiðbeiningum
  • vinna sjálfstætt eftir verkáætlun sem hann gerir sjálfur
  • útfæra hugmyndir sínar í teikniforritum
  • framleiða frumgerð hugmynda sinna úr efnivið og með stafrænum framleiðslutækjum sem henta viðfangsefninu
  • setja saman einfaldar rafrásir fyrir Arduino tölvueiningu, forrita þær með stuðningi leiðbeininga og gera einfaldar breytingar á forrituninni
  Námsmat skal vera fjölbreytt og byggja á verkefnavinnu með áherslu á leiðsagnarmat.