Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465652599.59

  Grunnáfangi í frumulíffræði og erfðafræði.
  LÍFF2FR05
  78
  líffræði
  frumulíffræði og erfðafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á grundvallarþætti í frumulíffræði og erfðafræði. Farið verður í byggingu og starfsemi mismunandi frumuhluta. Fjallað verður um frumuskiptingar og erfðaefnið. Ef tími er til verður einnig fjallað um mismunandi vefjagerðir.
  INNÁ1IN05 eða sambærilegur inngangsáfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • byggingu og starfsemi fruma; heilkjörnunga og dreifkjörnunga
  • gerð og hlutverki frumulíffæra, frumuhluta
  • flutningi efna um frumuhimnur
  • kenningum um tilurð og þróun heilkjörnunga
  • mismunandi frumuskiptingum
  • sáð- og eggfrumumyndun hjá manninum
  • lögmálum Mendels og algengum erfðamynstrum
  • byggingu DNA og RNA
  • genatjáningu; afritun, umritun og þýðing erfðaefnisins
  • mismunandi genastökkbreytingum
  • grunnatriðum í erfðatækni
  • gerð og hlutverki dýra- og plöntuvefja
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota ljóssmásjá
  • skoða frumur og vefi með ljóssmásjá
  • leysa erfðafræðidæmi
  • lesa úr erfðamynstrum
  • lesa úr erfðatáknmálinu
  • nýta upplýsingatækni við öflun upplýsinga og heimilda við verkefnavinnu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • auka skilning sinn á því smásæja í lifandi efni sem metið er með verkefnum og verklegum æfingum
  • tengja undirstöðuþekkingu í frumu- og erfðafræði við daglegt líf sem metið er með munnlegum og skriflegum verkefnum
  • bera virðingu fyrir og taka ábyrga afstöðu til hegðun sinnar m.t.t. lifandi náttúru og eigin líkama
  • vera meðvitaðri um ástæður erfðafræðilegrar fötlunar og geti tekið ábyrga afstöðu til málefna þar að lútandi
  • afla sér upplýsinga og frekari þekkingar varðandi viðfangsefnið ...sem er metið með... ýmsum verkefnum
  • þjálfa sjálfstæð vinnubrögð við úrlausn verkefna ...sem er metið með... leiðsagnar- og sjálfsmati
  • takast á við frekara nám í efna- og náttúrufræðum
  Notast er við fjölbreytt námsmat sem tekur mið af þekkingu, leikni og hæfni nemandans. Leiðsagnarmat/Símat