Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465653344.36

  Stærðfræði - Deildun, föll og markgildi
  STÆR3DF05
  135
  stærðfræði
  deildun, föll, markgildi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Viðfangsefni áfangans eru vísis- og lograföll, markgildi og deildun algengra falla. Lögð er áhersla á að nemendur nýti þekkingu á eiginleikum falla og reiknireglur í samhengi við myndræna framsetningu.
  STÆR2GR05 (STÆR2VH05) eða 5 einingar á öðru þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Veldareglum með rauntöluveldisvísi
  • Vísis- og lograföllum sem og lograreglum
  • Samskeytingu falla og andhverfu falls
  • Markgildum falla og kannist við samfelldnihugtakið
  • Helstu tegundum aðfellna
  • Skilgreiningu á afleiðu
  • Deildareikningi og helstu reiknireglum um deildun
  • Afleiðum falla og hvaða upplýsingar afleiða falls gefur um feril þess
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nota veldareglur til einföldunar og útreikninga
  • Leysa einföld verkefni þar sem vísisvöxtur eða –hnignun kemur fyrir
  • Leysa jöfnur þar sem vísis- og lograföll koma fyrir
  • Skeyta saman einföld föll og finna andhverfu einfaldra falla
  • Finna jöfnu snertils við graf falls
  • Leiða út formúlur fyrir afleiður einfaldra falla
  • Beita reiknireglum um deildun til að finna afleiður falla og deilda flóknar samsetningar af föllum sem hafa þekktar afleiður
  • Koma hagnýtum verkefnum um há- og lággildi í stærðfræðilegan búning og leysa þau
  • Teikna gröf gefinna falla og rökstutt teikningarnar með markgildis- og dieldarreikningi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Setja margs konar verkefni upp með táknmáli stærðfræðinnar og leysa þau
  • Beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna og rökstutt aðferðir sínar
  • Skrá lausnir sínar skipulega og skiptast á skoðunum um þær við aðra
  • Átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu
  • Vinna með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
  • Beita frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna
  Leiðsagnarmat