Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465988173.87

  Danska með áherslu á sköpun
  DANS1SK05
  47
  danska
  Sköpun í víðu samhengi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með sköpun í víðu samhengi og áhersla lögð á hvers konar þemavinnu þar sem nemendur vinna saman að ákveðnum viðfangsefnum og noti málið sem tæki til lifandi tjáskipta. Notast verður við kvikmyndir, ljósmyndir, orð, hugtök, tímarit, tónlist og fleira sem fær nemendur til að hugsa út fyrir rammann og er hvatning til sköpunar
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi sköpunar í dönskunámi og að sköpun getur verið alls staðar og í öllu
  • að sköpunin felst í vinnuferlinu ekki síður en afrakstrinum
  • að sköpun veitir gleði og frelsi
  • mikilvægi þess að nota ímyndurnaraflið þegar verið er að vinna eftir hefðbundnum leiðum
  • danskri menningu og gildi hennar fyrir danskt þjóðfélag
  • notkun hjálpargagna s.s. orðabóka, leiðréttingarforrita og smáforrita
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • að fara mismunandi leiðir í námsferlinu
  • að beita mismunandi aðferðum við upplýsingaöflun
  • að beita mismunandi aðferðum til að öðlast aukinn orðaforða
  • að beita mismunandi aðferðum við tjáningu
  • að beita tækninni til að tengja saman nám og sköpun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna að sköpun sinni á fjölbreyttan hátt
  • tjá sig um verk sín bæði munnlega og skriflega
  • skilja einfalda dönsku sem tengist daglegu lífi
  • geta skapað samtal út frá gefnum forsendum s.s. kvikmyndum, tónlist eða texta sem og frjálsu umræðuefni
  • þróa með sér aga og skipulögð vinnubrögð
  Námsmatið getur verið fjölbreytt og einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokaverkefni. Regluleg og leiðbeinandi endurgjöf er frá kennara á vinnu nemenda auk verkefnaskila.