Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1466098476.96

  Tilgangur og virkni vélarhluta brunahreyfla
  AVVI1VB05
  2
  Aflvélavirkjun
  Helstu vélarhlutir brunahreyfla
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  AV
  Fjallað er um helstu vélarhluta brunahreyfla, tilgang þeirra og virkni. Helstu kerfi tengd brunahreyflum eins og eldsneytiskerfi, kælikerfi, smurolíukerfi, rafkerfi og rafgeyma eru kynnt og fá nemendur tækifæri til þess að vinna við þá hreyfla sem fjallað er um. Nemendur kynnast aðferðum til að meta afköst og nýtingu aflvéla og þekkja forsendur fyrir góðri endingu þeirra. Nemendur öðlast yfirsýn yfir búnað til að færa afl frá hreyflum, s.s. gírkassa, gíra, drif og stýrisvélar. Kennslan er einstaklingsmiðuð og eru öryggismál veigamikill þáttur námsins.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • öryggisatriðum við vélavinnu
  • mismunandi einingum brunahreyfla og hlutverki þeirra
  • verkfærum sem notuð eru við vélavinnu
  • mælitækjum sem notuð eru við mælingar á vélahlutum og vinnslustykkjum
  • hættum sem stafa af spilliefnum og reglum sem tengjast meðferð þeirra
  • hættum sem tengjast útblæstri brunahreyfla
  • vinnuhring brunahreyfla
  • vélfræðilegum hugtökum, t.d. þjappþrýstingi
  • helstu kerfum, s.s. smurkerfi, kælikerfi, eldsneytiskerfi, útblásturskerfi
  • aflrásinni og hlutverki drifbúnaðar og gíra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita mælitækjum með mælinákvæmni innan 0,1 mm vikmarka
  • mæla skrúfur og skrá tegund og stærð
  • taka í sundur vélahluta t.d. drif, stýrisvél, strokklok og setja saman aftur
  • skoða handbækur og finna upplýsingar
  • greina kerfi brunahreyfla og tilgang þeirra
  • leysa verkefni eins og þjöppumælingu, ventlastillingu og stillingu eldsneytisloka
  • gangsetja brunahreyfil
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gæta ávallt fyllsta öryggis þegar unnið er við brunahreyfla sem metið er með verklegum æfingum
  • útskýra vélfræðileg hugtök eins og þjapprými, þjappþrýsting, vinnuþrýsting, nýtni, ventlabil, þrýsting á eldsneytisloka. Þetta er metið með prófum og verkefnavinnu
  • vinna að uppsetningu, stillingu og viðhaldi brunahreyfla sem metið er með verkefnum og skýrslum
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.