Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1466098970.33

  Gæðavitund
  GÆST2GH03
  3
  Gæðastjórnun
  gæðastjórnun, hugmyndafræði, hugtök
  Samþykkt af skóla
  2
  3
  AV
  Nemendur eiga að kynnast grundvallarhugtökum gæðastjórnunar, tilgangi, hugmyndafræði hennar og vinnubrögðum. Nemendum skal vera ljóst hvers vegna fyrirtæki taka upp gæðakerfi, vita hvernig gæðastjórnun er beitt til að stuðla að umbótum og bættri stöðu þeirra. Nemendur fræðast einnig um af hverju fyrirtæki sækjast eftir vottun og hvaða áhrif gæðakerfi hafa á starfsumhverfi þeirra. Að áfanganum loknum skulu nemendur vera færir um að taka þátt í skipulögðu gæðastarfi á vinnustað.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnhugtökum gæðastjórununar
  • einkennum gæðastjórnunar og hvaða kröfum hún gerir til til vinnubragða stjórnenda og almennra starfsmanna
  • ýmsum gæðastöðlum svo sem ISO9000
  • gæðahandbók og notkun hennar
  • gæðavottun og hvernig fyrirtæki hljóta hana
  • gæðahugtakinu og grunnhugmyndum gæðastjórnunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna markvisst í gæðahópa í sínu vinnuumhverfi
  • skrifa einfaldar verklagsreglur
  • teikna einfalda verkferla
  • nota gæðahandbók
  • miðla þekkingu sinni til annara
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta verklagsreglur við vinnu sína
  • leggja fram tillögur um úrbætur á vinnuferlum
  • skipuleggja gæðastarf á vinnustað
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.