Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1473957371.46

  Vinnustaðanám
  VINS3VV12
  9
  vinnustaðanám
  Verklegt nám á vinnustað
  Samþykkt af skóla
  3
  12
  AV
  Í áfanganum beitir nemandinn þeirri hæfni sem hann hefur aflað sér á námsbrautinni við hagnýt verkefni á vinnustað. Það er gert undir handleiðslu starfsmanns viðkomandi fyrirtækis –mentors- og fær nemandinn að glíma við verkefni við hæfi miðað við námsstöðu. Markmiðið er að kynnast sem flestum þáttum starfsins sem fyrirtækið hefur upp á að bjóða og þjálfast frekar í handverki, suðu, vélavinnu, samsetningum og almennu verklagi við framkvæmd verka. Þeir þættir sem tekist er á við eru skráðir í ferilbók sem fylgir nemandanum gegnum vinnustaðanámið, starfsþjálfun og allt að sveinsprófi.
  Grunndeild málm- og véltæknigreina
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • efnum sem unnið er með í málmiðnaði
  • tækjum og vélum sem notaðar eru við vinnu í málm- og véltæknigreinum
  • meðferð spilliefna og úrgangs
  • kröfum sem gerðar eru til starfsmanna innan geirans
  • helstu aðferðum við efnistöku, suðu og samsetningar í málmiðnaði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meðhöndla málma, vélar og handverkfæri
  • fylgja öryggis- og umgengnisreglum vinnustaðarins
  • þekkja efni, vélar og hráefni sem notuð eru í málmiðnaði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • verða hluti af liðsheild fyrirtækisins
  • starfa sjálfstætt að verkefnum
  • takast á við frekara nám og flóknari verkefni
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.