Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1473957661.02

  Umhverfis- og öryggisfræði
  UMÖR1UÖ03
  1
  Umhverfis- og öryggisfræði
  hættumat, umhverfismál, öryggiskröfur, öryggisreglur
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Í áfanganum læra nemendur að fara eftir öryggiskröfum, t.d. um vinnu í hæð, hífingar, verkpalla og notkun flutningatækja, gera hættumat og setja öryggisreglur samkvæmt vinnuumhverfisvísum málmiðnaðar, þekkja viðbragðsáætlun um brunavarnir og bregðast við samkvæmt henni og fara eftir reglum um meðferð spilliefna og úrgangs.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum er varða umhverfi og aðbúnaðarmál í víðum skilningi
  • helstu tegundum mengunar og uppruna þeirra
  • aðbúnaði og hollustuháttum á vinnustöðum
  • vinnulöggjöf og ábyrgð sinni á vinnustað.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • undirbúa og skipuleggja verkferla með tilliti til öryggis og umhverfis
  • nota persónuhlífar og öryggisbúnað
  • tryggja vinnusvæði á viðeigandi hátt
  • meðferð og notkun á hífingarbúnaði
  • setja upp og nota verkpalla og flutningatæki
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skipuleggja verk frá hönnun til afhendingar með öryggis- og umhverfissjónarmið að leiðarljósi
  • fara að lögum og reglum sem lúta að öryggis- og umhverfissjónarmiðum
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.