Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1474451395.36

  Enska fyrir náttúrufræði- og raungreinabrautir
  ENSK3NV04(MA)
  27
  enska
  vísindaenska
  Samþykkt af skóla
  3
  4
  MA
  Nemendur auka við þekkingu sína á ýmsum málefnum tengdum vísindum, menningu og listum. Farið er í margvíslegt efni sem tengist efni og áherslum áfangans bæði í ræðu og riti. Nemendur vinna í hópum eða að einstaklingsverkefnum og nýta sér orðabækur og rafræn hjálpargögn. Í þessum áfanga verður einnig unnið með valin bókmenntaverk. Unnið er með vísindalæsi og aukið markvisst við orðaforða tengdan vísindum. Þessi áfangi er síðasti enskuáfangi í kjarna á náttúrufræði- og raungreinabrautum.
  ENSK2BB05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ýmsum textum tengdum vísindum, menningu og listum, bæði í eigin menningu sem og í alþjóðlegu samhengi
  • ýmsu vísindatengdu hlustunarefni
  • uppbyggingu bókmenntatexta og hugtökum þeim tengdum
  • menningu þjóða þar sem tungumálið er talað sem og eigin menningu í alþjóðlegu samhengi
  • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka virkan virkari þátt í samskiptum og beita málfari við hæfi
  • að vinna upplýsingar úr hlustunarefni
  • lesa lengri bókmenntaverk
  • skrifa ritgerðir eftir frekari fyrirmælum um uppsetningu (inngangur, efnisyrðing, meginmál og lokaorð)
  • lesa texta sem byggja á sértækari orðaforða áfangans og skilja vel séhæfðari texta á sviði sem hann þekkir
  • að beita ritmálinu í mismunandi tilgangi, fræðilegum og persónulegum, með stílbrigðum og málsniði sem við á og mætir hæfniviðmiðum þrepsins
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja án teljandi vandkvæða megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega flókið efni ef hann þekkir vel til þess
  • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni sem hann hefur þekkingu á
  • lesa á milli línana og átta sig á dýpri merkingu í texta
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við margskonar aðstæður
  • skrifa ýmiskonar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig
  • skrifa gagnorðan, skilmerkilegan og vel uppbyggðan texta sem tekur mið af því hver lesandinn er
  • skrifa texta með röksemdafærslu þar sem fram koma rök með og á móti og þau vegin og metin
  • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt
  • að greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta s.s. í bókmenntaverkum og öðrum textum
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.