Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1474464355.73

  Almenn félagsfræði
  FÉLA2AA05(MA)
  16
  félagsfræði
  Almenn félagsfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  MA
  Áfanginn er upphafsáfangi í félagsfræði þar sem nemendur læra grunnatriði félagsfræðinnar, helstu hugtök og æfa sig í að nota þau. Fjallað verður um þróun samfélaga, félagsmótun, menningu og ólíkar gerðir samfélaga, kynhlutverk, kynhegðun og fordóma svo dæmi séu tekin. Sérstök áhersla verður lögð á að nemendur auki skilning sinn á samfélaginu með því að beita sjónarhorni félagsfræðinnar. Nemendur læra um hinn pólitíska grunn sem samfélag þeirra stendur á, m.a. eðli og virkni stofnana. Einnig læra nemendur um helstu rannsóknaraðferðir félagsfræðinnar og framkvæma litla rannsókn sem byggir annaðhvort á megindlegum eða eigindlegum aðferðum eða starfendarannsóknum.
  LÆSI2ME10
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum félagsfræðinnar
  • hvernig samfélagið mótar einstaklinginn þannig að hann rekist vel innan þess
  • þeim grundvallarþáttum sem samfélagið stendur á og stofnanamyndun þess
  • helstu rannsóknaraðferðum félagsfræðinnar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita helstu hugtökum félagsfræðinnar
  • greina áhrif félagsmótunar á sjálfan sig og nærumhverfi sitt
  • afla sér traustrar og trúverðugra félagsfræðilegra upplýsinga
  • greina að hvaða leyti kynhlutverk hafa áhrif á eigin hegðun og annarra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meta og hagnýta upplýsingar um félagsfræðitengd málefni
  • beita viðurkenndri aðferðafræði félagsvísinda í einfaldri rannsókn
  • tengja félagsfræðina við daglegt líf og sjá notagildi hennar
  • tileinka sér víðsýni og umburðarlyndi gagnvart öðru fólki
  • tileinka sér viðhorf sem einkennast af jafnréttissjónarmiðum
  • taka þátt í rökræðum um félagsfræðileg málefni
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.