Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1474537740.62

  Uppeldisfræði
  UPPE2AU05(SB)
  4
  uppeldisfræði
  Almenn uppeldisfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SB
  Uppeldis- og menntunarfræði sem fræðigrein. Fjallað verður um grundvallarhugtök í uppeldisfræði, fjallað um uppeldi í sögulegu samhengi og nemendur kynnast lauslega hugmyndafræði nokkurra uppeldisfræðinga sem hafa haft áhrif á uppeldis- og skólastarf í Evrópu. Nemendur kynna sér ákveðin atriði úr þroskaferli barna og læra um samskipti, vitsmuna- og siðferðisþroska, þróun sjálfsins, listsköpun barna,áhrif fjölmiðla, leiki o.fl. Nemendur kynni sér störf leikskólakennara og heimsæki leikskóla og vinni verkefni sem gerð eru í samstarfi við leikskólastjóra svæðisins. Nemandi fær þjálfun í sjálfstæðum vinnubrögðum við að skipuleggja verkefnavinnu, leita upplýsinga í gögnum og kynna eigin niðurstöður.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mótunaraðilum uppeldis og menntunar og áhrifum samfélags og ýmissa menningarþátta á börn og unglinga
  • mismunandi kenningum um uppeldi og menntun
  • aðalatriðum í sögu uppeldis og menntunar á Íslandi
  • störfum og markmiðum leikskóla
  • samskiptaaðferðum og leiðum til að leysa ágreining í uppeldi
  • mikilvægi þeirra sem starfa með börnum og unglingum
  • sorg barna og birtingarmyndir hennar og hvernig best er að aðstoða börn við áföll.
  • uppeldislegu gildi íþrótta og tómstundastarfs og framboð í eigin samfélagi
  • ýmsum atriðum í þroskaferli barna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita aðferðum við lausn ágreinings
  • beita mismunandi aðferðum við að koma þekkingu sinni á framfæri
  • vinna sjálfstætt og með öðrum
  • bera saman hugmyndir ýmissa uppeldisfræðinga sem hafa haft áhrif á skólastarf í Evrópu
  • greina ýmsa þætti í þroskaferli barna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna við störf og verkefni sem tengjast börnum
  • greina uppeldisleg álitamál og draga rökstuddar ályktanir þar um
  • bregðast rétt við áföllum barna
  • taka sjálfstæða afstöðu ti mála er varða uppeldi og menntun
  • miðla þekkingu sinni á margvíslegan hátt
  • taka á ábyrgan hátt þátt í umræðu og verkefnum sem tengjast uppeldi
  • meta gildi leikskólastarfsemi
  Matsaðferðir verða sem fjölbreyttastar. Má þar nefna greinargerðir, bæklinga, hlutapróf og verkefnavinnu.