Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1474544468.92

  Menningar og náttúrulæsi
  LÆSI1AA10
  1
  LÆSI
  AA
  Samþykkt af skóla
  1
  10
  AA
  Markmið áfangans er að þjálfa nemendur í læsi í víðum skilningi. Lögð er áhersla á lykilhæfni og grunnþætti menntunar. Markmið áfangans er að nemendur geri sér betur grein fyrir tengslum einstaklings og samfélags, réttindum og skyldum og sinni eigin ábyrgð, þátttöku og mögulegum áhrifum á samfélagið. Einnig að þeir öðlist skilning á umhverfi sínu og mikilvægi heilbrigðis og sjálfbærni í nútíma þjóðfélagi. Nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi auðlinda og að umgangast þær með varúð.
  Engar. Inngangsáfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi gagnrýnnar hugsunar
  • áhrifum mannsins á náttúruna og mikilvægi sjálfbærni í samfélagi sínu
  • mikilvægi heilbrigðs lífstíls
  • landnýtingu, nýtingu sjávar, nýtingu á úrgangi og umhverfisvænnar orkuöflunar
  • eigin ábyrgð á samfélagi sínu og umhverfi
  • eigin menningu og geta borið saman við aðra menningarheima í nútíð og fortíð
  • áhrifum dægurmenningar og samskiptum á 21. öld
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla sér upplýsinga um umhverfi sitt, nærsamfélag og alþjóðasamfélagið
  • gera sér grein fyrir eigin sjálfsmynd og geta útskýrt tilfinningar sínar og skoðanir á rökstuddan hátt
  • gera sér grein fyrir stöðu Íslands í umhverfismálum
  • gera grein fyrir stöðu sinni í samfélaginu með það að markmiði að vera virkur þjóðfélagsþegn
  • bera saman stöðu Íslands og annarra þjóða í umhverfismálum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá úrlausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk á viðeigandi hátt
  • meta gildi heimilda og kunni að draga ályktanir af þeim
  • beita rökhugsun til þess að draga ályktanir og setja fram gagnrýni á skipulegan hátt
  • geta gert grein fyrir sjónarmiðum sínum og skoðunum á málefnalegan og rökstuddan hátt
  • sýna öðrum einstaklingum, skoðunum þeirra og lífstíl virðingu og umburðarlyndi
  Áfanginn er símatsáfangi og er námsmatið fjölbreytt.