Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1474545220.08

  Danska fyrir sjálfstæðan notanda - c
  DANS2UB05
  15
  danska
  evrópski tungumálaramminn, stig b2, undirstaða
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  BB
  Lögð er áhersla á að nemendur verði læsir á flókna texta og geti áttað sig á dýpri merkingu þeirra. Nemendur fá ríkuleg tækifæri til munnlegrar og skriflegrar tjáningar og vinna saman að verkefnum og kynningum sem þeir flytja fyrir hópinn. Nemendur leita m.a. fanga á vefsíðum og horfa á stuttmyndir. Áhersla er lögð á skapandi skrif en einnig þjálfast nemendur í að umskrifa og bæta eigin texta. Yfir önnina safna nemendur verkefnum í möppu sem endurspeglar færni þeirra í öllum þáttum tungumálsins.
  DANS2BF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hvernig ólík viðhorf og gildi móta danska menningu og geta tengt þau eigin samfélagi og menningu
  • • hvernig hann flokkar og greinir orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins, þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða
  • hvernig stjórnmál, fjölmiðlar og saga hafa haft áhrif á þjóðfélagsmótun í Danmörku
  • hvernig hann greinir orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
  • þær hefðir sem eiga við um talað og ritað mál t.d. mismunandi málsnið
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa margs konar gerðir texta, ekki síst fræðitexta, og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir því hverrar gerðar textinn er
  • skilja vel sérhæfða texta á sviði sem hann þekkir
  • lesa sér til ánægju eða upplýsingar texta sem gera miklar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu eða myndmál og stílbrögð
  • skrifa margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu.
  • beita ritmálinu í mismunandi tilgangi, fræðilegum og persónulegum, með stílbrigðum og málsniði sem við á og mætir grunnhæfniviðmiðum þrepsins
  • taka virkan þátt í samræðum á viðeigandi hátt og geta beitt málfari við hæfi
  • nota tungumálið á sveigjanlegan og árangursríkan hátt í samræðum
  • tjá sig skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • geta tjáð sig af öryggi um margvísleg málefni, bæði almenn og persónuleg
  • skilja mál sem talað er með mismunandi hreim og við mismunandi aðstæður sem og skilja algengustu orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talað mál
  • skilja almennt talað mál, jafnvel þar sem frásögnin er ekki sett skipulega fram
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • afla sér upplýsinga úr fjölmiðlum, fréttum, fyrirlestrum og frekar flóknum rökræðum
  • afla sér upplýsinga úr greinum og skýrslum sem tengjast vandamálum samtímans þar sem fram koma ákveðin viðhorf eða skoðanir
  • geta greint stílbrigði úr löngum og flóknum textum og nútímabókmenntum
  • geta lesið úr lengri tæknileiðbeiningum
  • geta tekið þátt í samræðum af nokkru öryggi og án mikillar umhusunar í regulegum samskiptum við Dani
  • geta tekið virkan þátt í umræðum um kunnugleg málefni og geta gert grein fyrir og haldið skoðunum sínum á lofti
  • geta skrifað margs konar texta, s.s. ritgerð eða skýrslu, til að koma upplýsingum eða skoðunum á framfæri, og fylgt þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki
  • geta skrifað bréf og lagt áherslu á mikilvægi ýmissa atburða og reynslu
  Fjölbreytt námsmat endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna (ETM). Námsmat er í formi símats; munnlegra og skriflegra smærri og stærri verkefni sem dreifast jafnt yfir önnina. Þau byggja á kennara-, sjálfs- og jafningjamati og á virkni og verkefnaskilum nemenda, þar sem færniþættirnir lesskilningur, hlustun, tal og ritun, auk málfræði eru metnir.