Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1474560558.8

  Þýska 2 fyrir grunn notanda - b
  ÞÝSK1AF05
  16
  þýska
  evrópski tungumálaramminn, framhald, stig a1
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  AB
  Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér. Unnið er að færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Orðaforði eykst og ný málfræðiatriði eru æfð. Nemendur þurfa í auknum mæli að tjá sig munnlega og textar verða smám saman lengri og þyngri. Flétt er inn í kennsluna upplýsingum um menningu og staðhætti þýskumælandi landa. Áhersla er lögð á frumkvæði nemenda og að þeir fylgist með framvindu náms síns og framförum í samræmi við evrópska tungumálamöppu. Nemendur eru þjálfaðir í notkun þýsk-þýskrar orðabókar.
  Þýsk1AG05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans
  • grundvallarþætti þýska málkerfisins
  • staðháttum, samskiptavenjum og menningu þýskumælandi landa og þjóða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina talað mál um kunnugleg efni þegar talað er fremur hægt og skýrt og geta fylgt einföldum fyrirmælum.
  • lesa og greina þyngri og lengri texta sem innihalda algengan orðaforða
  • taka þátt í einföldum samræðum og tjá sig um efni sem hann þekkir
  • tjá sig um liðna atburði, nánasta umhverfi, eigin tilfinningar og reynslu auk þess að afla sér einfaldra upplýsinga með því að beita grunnorðaforða tungumálsins og nota til þess m.a. þýsk-þýska orðabók
  • skrifa stuttan, einfaldan texta í nútíð og liðnni tíð svo sem bréf, skilaboð, boðskort og leiðarlýsingar ofl.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hlusta á og greina talað mál um kunnugleg efni og draga viðeigandi ályktanir
  • rökstyðja og bera saman notkun á einföldum textum yfir athafnir daglegs lífs
  • leggja grunn að einföldum samræðum þannig að hann rökstyðji, spyrji og svari einföldum, algengum spurningum
  • draga ályktanir og nota einföld orðasambönd og setningar til þess að vísa veginn, gefa upplýsingar um búsetu ofl.
  • skipuleggja frásögn og rökstyðja orðaval sitt í skapandi skrifum
  Fjölbreytt námsmat endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna (ETM). Námsmat er í formi símats, sem byggir á kennara-, sjálfs- og jafningjamati á virkni og verkefnaskilum nemenda, þar sem færniþættirnir lesskilningur, hlustun, tal og ritun, auk málfræði eru metnir.