Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1474563823.1

  Spænska 5 fyrir sjálfstæðan notanda - a
  SPÆN2BU05
  6
  spænska
  evrópski tungumálaramminn, framhald, stig b1 (BU)
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  BB
  Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér ritun í samræmi við þrep A2 í evrópska tungumálarammanum. Meginmarkmið er að auka og bæta orðaforða og tjáningarhæfni í þýsku og efla sjálfstæð vinnubrögð nemenda í náminu. Lögð er áhersla á að nemendur lesi margvíslegt efni sér til gagns og ánægju og þjálfist í að hlusta á talað mál. Rifjuð er upp og þjálfuð málfræði þar sem þurfa þykir. Nemendur geri sér ljósa eigin ábyrgð í málanámi og átti sig á mikilvægi eigin frumkvæðis og vinnu.
  SPÆN2BG05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum spænska málkerfisins
  • menningu, samskiptavenjum og siðum spænskumælandi þjóða
  • mismuni sem er á töluðu og rituðu máli og mismunandi notkun tungumálsins í ólíkum samskiptum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina talað mál um fjölbreytt efni og geta fylgt fyrirmælum og greint aðalatriði frá aukaatriðum
  • lesa og greina margskonar gerðir texta og vinna úr þeim á fjölbreyttan hátt
  • afla sér ýmiskonar upplýsinga og taka þátt í samræðum og tjá sig um ólík umræðuefni
  • tjá sig um atburði með því að beita nútíð, framtíð og liðinni tíð og halda kynningu á undirbúnu efni með því að beita orðaforða, setningagerð og framburði á sem réttastan hátt
  • skrifa samfelldan texta um ýmiskonar efni og tjá eigin skoðanir og fyrirætlanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla munnlega og skriflega um efni sem hann hefur kynnt sér og tjá eigin skoðanir, persónulega reynslu og framtíðaráform
  • leggja grunn að og tileinka sér aðalatriðin í samtölum, kvikmyndum og fjölbreyttu efni í fjölmiðlum
  • tileinka sér efni mismunandi textagerða og aðalatriði í lengri og flóknari textum og geta dregið ályktanir og rökstutt mál sitt
  Lokaeinkunn byggir á jafnri og stöðugri vinnu og verkefnum nemenda en ekki lokaprófi.