Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1474564749.65

  Franska 1 fyrir grunn notanda - a
  FRAN1AG05
  7
  franska
  evrópski tungumálaramminn, grunnur, stig a1
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  AA
  Í þessum byrjunaráfanga í frönsku tileinka nemendur sér undirstöðuatriði tungumálsins. Nemendur eru þjálfaðir jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins, hlustun, lestri, samskiptun, frásögn og ritun í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er lögð á framburð, orðaforða og grunnbyggingu frönskunnar ásamt því að kynnast franskri menningu og menningu annarra frönskumælandi landa. Áhersla er á einstaklingsmiðað nám og að nemendur fylgist stöðugt með námi sínu og framförum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Leitast er við að nemendur geti notað frönskukunnáttu sína við ýmsar einfaldar aðstæður í daglega lífinu, eins og almennar kveðjur, kynningu á sjálfum sér og öðrum, þúun og þérun, fjölskyldu, tómstundir og áhugamál.
  enginn undanfari
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfnimiðum áfangans
  • grunnþáttum franska málkerfisins
  • einföldum aðstæðum í daglegu lífi, menningu og siðum í Frakklandi og öðrum frönskumælandi löndum
  • mismun á töluðu og rituðu máli og mismunandi notkun tungumálsins í daglegum samskiptum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina talað mál í einföldum setningum og fyrirmælum um kunnugleg og skilið helstu kveðjur og kurteisisávörp þegar talað er hægt og skýrt
  • lesa og greina ýmsa einfalda texta og hagnýt skilaboð úr daglega lífinu
  • taka þátt í einföldum samræðum og tjá sig um efni sem hann þekkir
  • tjá sig um sjálfan sig, fjölskyldu sína og atburði daglegs lífs með því að beita grunnorðaforða
  • beita viðeigandi hljómfalli, mál- og samskiptavenjum við mismunandi aðstæður í daglegu lífi
  • segja frá sjálfum sér og sínu nánasta umhverfi á einfaldan skýran hátt með viðeigandi orðaforða, málvenjum og framburði
  • skrifa einfaldar rétt uppbyggðar setningar um kunnuglegt efni
  • afla sér upplýsinga með hjálpargögnum eins og orðabókum í frönskunáminu sínu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hlusta á og greina einfalt talað mál um kunnuglegt efni eins og um sjálfa/n sig og sitt nánasta umhverfi, draga viðeigandi ályktanir og bregðast við þeim
  • rökstyðja og bera saman einfaldar setningar, skilaboð eða texta um daglegar athafnir
  • leggja grunn að einföldum samræðum þannigað hann rökstyðji, spyrji og svari einföldum, algengum spurningum um kunnug málefni
  • draga ályktanir og nota einföld orðasambönd og setningar til þess að segja frá sjálfum sér og nánasta umhverfi sínu
  • skipuleggja og rökstyðja í einföldum skapandi skrifum
  Fjölbreytt námsmat endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna (ETM). Lokaeinkunn byggir á kennara-, sjálfs- og jafningjamati á virkni og verkefnaskilum nemenda, þar sem færniþættirnir lesskilningur, hlustun, tal og ritun, auk málfræði eru metnir.