Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1474565044.63

  Franska 2 fyrir grunn notanda - b
  FRAN1AF05
  6
  franska
  evrópski tungumálaramminn, framhald, stig a1
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  AB
  Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér. Unnið er áfram með undirstöðuatriði tungumálsins. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins, hlustun, lestri, samskiptum, frásögn og ritun í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er áfram á framburð, aukningu orðaforða og unnið er með aðeins flóknari formgerð frönskunnar. Nemendur kynnast enn betur franskri menningu og menningu annarra frönskumælandi landa. Áhersla er á einstaklingsmiðað nám, meira frumkvæði nemenda og að þeir fylgist í sífellu með framvindu náms síns og framförum í námi samræmi við evrópska tungumálamöppu. Áhersla er á að nemendur geti notað frönskukunnáttu sína við ýmsar algengar aðstæður í daglega lífinu.
  Undanfari Fran1AG05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfnimiðum áfangans
  • helstu grundvallarþáttum franskrar tungu
  • ýmsum aðstæðum í daglegu lífi, menningu og siðum í Frakklandi og öðrum frönskumælandi löndum
  • mismun á töluðu og rituðu máli og mismunandi notkun tungumálsins í daglegum samskiptum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina talað mál um kunnugleg efni úr daglegu lífi og fylgt einföldum fyrirmælum þegar talað er hægt og skýrt
  • lesa og greina texta sem innihalda algengan orðaforða um kunnugleg efni, áhugasvið nemanda og ýmis hagnýt skilaboð úr daglegu lífi
  • taka þátt í einföldum samræðum og tjá sig um kunnugleg efni
  • tjá sig á einfaldan hátt um tilfinningar og skoðanir og segja frá fólki og málefnum á einfaldan skýran hátt með viðeigandi orðaforða, málvenjum og framburði bæði í nútíð og þátíð
  • skrifa stuttan einfaldan texta í nútíð og þátíð s.s. póstkort, tölvubréf, stuttar leiðarlýsingar
  • afla sér einfaldra upplýsinga í heimildaleit m.a á veraldarvefnum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hlusta á og greina frekar einfalt skýrt talað mál um kunnugleg efni og draga viðeigandi ályktanir
  • rökstyðja og bera saman einfaldar setningar, skilaboð eða texta um daglegar athafnir
  • leggja grunn að einföldum samræðum þannig að hann rökstyðji, spyrji og svari einföldum, algengum spurningum um kunnug málefni
  • taka þátt í samræðum á einföldu máli jafnvel þótt nemandi sé ekki fær um að halda samræðum gangandi sjálfur
  • draga ályktanir og nota einföld orðasambönd og setningar til þess að segja frá sjálfum sér og nánasta umhverfi sínu
  • skipuleggja texta og rökstyðja orðaval sitt í skapandi skrifum
  Fjölbreytt námsmat endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna (ETM). Lokaeinkunn byggir á kennara-, sjálfs- og jafningjamati á virkni og verkefnaskilum nemenda, þar sem færniþættirnir lesskilningur, hlustun, tal og ritun, auk málfræði eru metnir.