Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1474566345.71

  Franska 4 fyrir grunn notanda - d
  FRAN2BG05
  5
  franska
  evrópski tungumálaramminn, grunnur, stig b1
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  BA
  Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér. Unnið er áfram með undirstöðuatriði tungumálsins. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins, hlustun, lestri, samskiptum, frásögn og ritun í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er mikil á framburð og tjáningu bæði í töluðu og rituðu máli, aukningu á fjölbreyttum orðaforða og unnið með flóknari myndir frönskunnar. Nemendur kynnast fjölbreyttari hliðum franskrar menningar sem og menningu annarra frönskumælandi landa. Áhersla er á einstaklingsmiðað nám og frumkvæði nemenda og að þeir fylgist í sífellu með framvindu náms síns og framförum í samræmi við evrópsku tungumálamöppunni. Áhersla er á að nemendur geti notað frönskukunnáttu sína við margvíslegar aðstæður í dagleg lífi.
  FRANS1AU05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfnimiðum áfangans
  • grunnþáttum franska málkerfisins
  • almennar aðstæður í daglegu lífi, menningu og siðum í Frakklandi og öðrum frönskumælandi löndum
  • mismun á töluðu og rituðu máli og mismunandi notkun tungumálsins í samskiptum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina talað mál um kunnugleg efni, greina vel aðalatriði frá aukatriðum og fylgja almennum fyrirmælum
  • lesa og greina frekar fjölbreyttar tegundir texta með venjulegum orðaforða eins og í lýsingum á fólki og stöðum og nýtt sér skilaboð úr daglegu lífi eins og í leiðbeiningum og bæklingum
  • lesa og greina vel aðalatriði í t.d bókmenntatextum, ferðabæklingum eða -bókum
  • taka þátt í almennum samræðum t.d. í vinahópi, tjá sig um áhugamál og fréttnæma viðburði
  • tjá sig um ákveðið efni eins og spyrja og veita upplýsingar um ferðastaði, fólk og afþreyingu, viðtali eða kynningu
  • segja frá fólki, stöðum eða söguþræði með viðeigandi orðaforða í algengum sagnatíðum
  • skrifa stuttan, samfelldan texta eins og söguútdrátt, gagnrýni eða ferðalýsingu
  • afla sér upplýsinga á fjölbreyttan hátt í gegnum helstu upplýsingaveitur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hlusta á og greina skýrt talað mál um ákveðið efni og draga viðeigandi ályktanir
  • rökstyðja og bera saman ýmsa texta sem tengjast daglegu lífi og störfum, s.s. í leiðbeiningum, lýsingum á stöðum og borgum eða í bókmennta- og blaðatextum
  • leggja grunn að, rökstyðja og halda uppi almennum samræðum um efni eins og ferðalög og afþreyingu
  • draga ályktanir og nota ákveðin orðasambönd og setningar til þess að segja frá þekktu efni eins og að spyrja og veita upplýsingar um ferðatengd mál
  • bera saman mismunandi texta eins og lýsingar á ferðasvæðum, fólki eða atburðum
  • skipuleggja mismunandi tegundir frásagna eða texta rökstyðja orðaval og draga eigin ályktanir
  Fjölbreytt námsmat endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna (ETM). Lokaeinkunn byggir á kennara-, sjálfs- og jafningjamati á virkni og verkefnaskilum nemenda, þar sem færniþættirnir lesskilningur, hlustun, tal og ritun, auk málfræði eru metnir.