Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1474566554.77

  Franska 5 fyrir sjálfstæðan notanda - a
  FRAN2BU05
  6
  franska
  evrópski tungumálaramminn, framhald, stig b1 (BU)
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  BB
  Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér ritun í samræmi við þrep A2 í evrópska tungumálarammanum. Meginmarkmið er að auka og bæta orðaforða og tjáningarhæfni í frönsku og efla sjálfstæð vinnubrögð nemenda í náminu. Lögð er áhersla á að nemendur lesi margvíslegt efni sér til gagns og ánægju og þjálfist í að hlusta á talað mál. Rifjuð er upp og þjálfuð málfræði þar sem þurfa þykir. Nemendur geri sér ljósa eigin ábyrgð í málanámi og átti sig á mikilvægi eigin frumkvæðis og vinnu.
  FRAN2BG05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum franska málkerfisins
  • menningu, samskiptavenjum og siðum frönskumælandi þjóða.
  • mismun sem er á töluðu og rituðu máli og mismunandi notkun tungumálsins í ólíkum samskiptum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina talað mál um fjölbreytt efni og geta fylgt fyrirmælum og greint aðalatriði frá aukaatriðum
  • lesa og greina margskonar gerðir texta og vinna úr þeim á fjölbreyttan hátt.
  • afla sér ýmiskonar upplýsinga og taka þátt í samræðum og tjá sig um ólík umræðuefni.
  • tjá sig um atburði með því að beita nútíð, framtíð og liðinni tíð og halda kynningu á undirbúnu efni með því að beita orðaforða, setningagerð og framburði á sem réttastan hátt.
  • skrifa samfelldan texta um ýmiskonar efni og tjá eigin skoðanir og fyrirætlanir.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla munnlega og skriflega um efni sem hann hefur kynnt sér og tjá eigin skoðanir, persónulega reynslu og framtíðaráform
  • leggja grunn að og tileinka sér aðalatriðin í samtölum, kvikmyndum og fjölbreyttu efni í fjölmiðlum
  • tileinka sér efni mismunandi textagerða og aðalatriði í lengri og flóknari textum og geta dregið ályktanir og rökstutt mál sitt
  Fjölbreytt námsmat endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna (ETM). Lokaeinkunn byggir á kennara-, sjálfs- og jafningjamati á virkni og verkefnaskilum nemenda, þar sem færniþættirnir lesskilningur, hlustun, tal og ritun, auk málfræði eru metnir.