Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1475063496.84

  Uppeldisfræði, valáfangi
  SÁLF3UP05(MA)
  13
  sálfræði
  Uppeldisfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  MA
  Farið verður yfir uppeldismál á Íslandi í víðu samhengi, áhersla er lögð á aðstæður íslenskra barna, þær bornar saman við aðstæður barna víðsvegar í heiminum. Hugað verður að skólastarfi á Ísland, álitamál í uppeldis- og skólastarfi verða skoðuð sem og uppbygging menntamála með gagnrýnu hugarfari.
  Sálfræði á öðru þrepi eða aðrar félagsgreinar. Enska á öðru þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi við að beita vísindalegum aðferðum við rannsóknir.
  • helstu hugtök og kenningar uppeldisfræðinnar
  • hagnýtu gildi uppeldisfræðinnar
  • framlag uppeldisfræðinnar til vísinda og samfélags
  • siðferði við rannsóknir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita grunnhugtökum uppeldisfræðinnar
  • útskýra helstu hugmyndir sem mótað hafa fræðigreinina
  • lesa í og skilja niðurstöður mikilvægra rannsókna í uppeldisfræði
  • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
  • nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
  • tjá kunnáttu sína skýrt og skilmerkilega í orði og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig á gagnrýninn hátt um afmarkaða efnisþætti uppeldisfræðinnar
  • sækja þekkingu úr öðrum greinum til aukins skilnings á viðfangsefninu og yfirfæra þekkingu á aðrar greinar til þess að sjá vísindalegt samhengi
  • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat
  • sýna sjálfstæði og ábyrgð í vinnubrögðum
  • afla, meta og nota heimildir á viðurkenndan hátt
  • sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum
  • hagnýta uppeldisfræðina í daglegu lífi á jákvæðan hátt
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.