Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1475081625.08

  Gírkassar
  BVAF3GK03
  8
  Aflrás - grunnur
  Aflrás, gírkassar
  Samþykkt af skóla
  3
  3
  AV
  Fjallað er um hvað geti valdið bilunum eða ótímabæru sliti í kúplingu. Farið er yfir helstu aðgæsluatriði við ísetningu á kúplingu, þ.e. miðstillingu, skekkjur eða kast vélahluta og olíuleka. Kynntar eru mismunandi gerðir færslubúnaðar frá fetli í kúplingu. Gerðar eru athuganir og prófanir á gírkassa og festingum þar sem gírkassi er tekinn úr ökutæki, tekinn í sundur, skoðaður, settur saman, settur aftur í ökutæki og prófaður. Farið er yfir hvernig haga skuli reynsluakstri. Þá er farið yfir skrúffestingar (bolta og rær), stillingar og notkun loftverkfæra. Farið er yfir gerð og virkni helstu gerða drifa og mismunadrifa: hypoid-drif, snigildrif, torsen-drif, drif í sjálfstæðum ási og innbyggt í gírkassa. Skoðuð eru ýmis tilbrigði læsanlegra drifa: tregðulæsing, föst læsing og seigjutengsli. Æfinga í viðgerðum og stillingum á drifum, vinnu tengdri drifum, við driföxla, nafgír, drifliði og öxulþétti ásamt útreikningum á drifhlutfalli. Áhersla er lögð á skaðsemi smurolíu, hættur þegar unnið er undir ökutæki og við meðhöndlun þungra hluta, vinnuhraða og öguð vinnubrögð.
  BVAF2LG05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tæknilegum aðgæsluatriðum við vinnu við kúplingu og gírkassa
  • öryggisatriðum við vinnu undir bifreið og vinnu við kúplingu og gírkassa
  • mismunandi gerðum færslubúnaðs frá fetli í kúplingar
  • tilgangi drifbúnaðar og mismunadrifs
  • helstu gerðum drifa og mismunadrifa, þ.m.t. læsanlegra eða tregðulæstra drifa
  • olíum sem notaðar eru á drifbúnað
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta ástand kúplingar, skipta um kúplingu og stilla
  • taka gírkassa úr ökutæki, taka hann í sundur, gera við eða skipta um íhluti, setja saman og setja aftur í ökutækið
  • sinna reglubundnu viðhaldi
  • endurnýja slitna eða skemmda hluti í drifi og tengdum hlutum: driföxla, nafgír, drifliði, öxulþétti
  • reikna út drifhlutfall
  • skipta út hlutum til að breyta drifhlutfalli
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • akstursprófa gírkassa og kúplingu og leggja fyrsta mat á ástand búnaðarins
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.