Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1475491738.25

  Félagssálfræði
  SÁLF2FS05(MA)
  16
  sálfræði
  félagssálfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  MA
  Í áfanganum verður fjallað um hvernig einstaklingar geta haft áhrif á hegðun hvers annars, tilfinningar, skoðanir og viðhorf. Hlutverk og máttur auglýsinga á einstaklinginn og samfélagið verða skoðuð. Notast verður við hugtök félagssálfræðinnar og skynfræðinnar auk hugtaka úr öðrum fræðum. Hugað verður að nýmiðlum og netheimum. Að auki verður aðferðafræði félagssálfræðinnar kynnt.
  Íslenska á öðru þrepi, enska á öðru þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • meginstraumum í kenningum félagsálfræðinnar
  • mikilvægi þess að beita vísindalegum aðferðum við rannsóknir
  • helstu hugtökum félagssálfræðinnar
  • mikilvægi góðs siðferðis við rannsóknir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita grunnhugtökum félagssálfræðinnar
  • lesa og tengja rannsóknarniðurstöður og kenningar
  • skoða samhengi félagssálfræðinnar við aðrar vísindagreinar
  • beita rannsóknaraðferðum á ýmis rannsóknarefni
  • tjá kunnáttu sína í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig á gagnrýninn hátt um afmarkaða efnisþætti félagssálfræðinnar
  • finna raunhæfar lausnir á mismunandi viðfangsefnum
  • sækja þekkingu úr öðrum greinum til aukins skilnings á viðfangsefninu og yfirfæra þekkingu á aðrar greinar til þess að sjá fræðilegt samhengi
  • geta tekið gagnrýna afstöðu til samfélagslegra álitamála er snúa að félagssálfræðinni
  • sýna sjálfstæði og ábyrgð í vinnubrögðum
  • geta metið eigið vinnuframlag og annarra
  • afla, meta og nota heimildir á viðurkenndan hátt
  • sjá félagsleg hugðarefni út frá kenningarlegum sjónarhornum félagssálfræðinnar
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.