Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1475493898.55

  Þýska 2
  ÞÝSK1BB05(MA)
  19
  þýska
  Þýska 2
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  MA
  Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp og sett í nýtt samhengi. Menningu, staðháttum og siðum þýskumælandi landa er fléttað inn í kennsluna og lögð áhersla á viðeigandi samskiptavenjur. Nemendur eru áfram þjálfaðir í færniþáttunum tali, hlustun og ritun ásamt lesskilningi. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð. Gerðar eru meiri kröfur en áður um sjálfstæð vinnubrögð og árangursríka námstækni.
  ÞÝSK1AA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná hæfnimarkmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum þýska málkerfisins
  • framburðarreglum og tónfalli
  • menningu og siðum í þýskumælandi löndum
  • samskiptavenjum og mismunandi notkun málsins eftir aðstæðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja einfaldar setningar, spurningar og upplýsingar sem tengjast daglegum athöfnum hans
  • skilja einfaldar leiðbeiningar og fyrirmæli
  • skilja stutta texta þar sem sagt er frá daglegu lífi, atburðum og tilfinningum eða óskað er eftir upplýsingum
  • greina lykilatriði í stuttum textum, blaða- og tímaritsgreinum
  • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga
  • lýsa reynslu eða skoðun sinni og tjá tilfinningar sínar
  • koma með uppástungur, afsaka sig og biðja leyfis
  • spyrja og svara einföldum spurningum um liðna atburði
  • skrifa einfaldan texta um efni sem hann þekkir
  • skrifa einföld persónuleg bréf, stuttar frásagnir og greina frá liðnum atburðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hlusta á og fara eftir leiðbeiningum, skilaboðum og tilkynningum sem tengjast daglegum athöfnum og bregðast rétt við
  • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
  • tileinka sér meginefni í textum um daglegt líf og atburði, ásamt textum um menningarleg málefni
  • takast á við tilteknar aðstæður í samskiptum og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
  • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu
  • skrifa um málefni og atburði byggða á persónulegri og ímyndaðri reynslu
  • skipuleggja nám í áfanganum og námsaðferðir við hæfi
  • meta eigið vinnuframlag og framfarir í þýskunáminu
  • sýna aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.