Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1475495469.93

  Nútímabókmenntir, ritun og þýðingar
  ÍSLE3NR05(MA)
  35
  íslenska
  Nútímabókmenntir, ritun og þýðingar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  MA
  Viðfangsefni áfangans eru íslenskir bókmenntatextar og bókmenntasaga frá 1900 til okkar daga auk þýðinga og ritunar. Áhersla er lögð á að nemendur kynnist bókmenntum tímabilsins frá ýmsum sjónarhornum og geti sett þær í samhengi við strauma og stefnur í þjóðfélags- og menningarmálum, bæði hérlendis og erlendis. Nemendur lesa a.m.k. eina skáldsögu, smásögur og greinar sem þeir vinna úr á markvissan hátt en hér er lagt upp úr sjálfstæðum vinnubrögðum. Skrifuð er ritgerð og unnið að fjölbreyttum þýðingum. Farið er í leikhús og viðburðir í menningarlífi nærsamfélagsins nýttir.
  ÍSLE3FR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ritgerðarsmíð og úrvinnslu heimilda
  • orðaforða sem nægir til að lesa helstu verk íslenskra bókmennta
  • helstu einkennum íslensks máls sem nýtist í ræðu, riti og þýðingum
  • helstu aðferðum við að þýða úr erlendu máli yfir á íslensku
  • mismunandi tegundum bókmennta og nytjatexta, öllum helstu bókmenntahugtökum og bókmenntastefnum 20. og 21. aldar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skrifa ritgerðir og greinar þar sem hann beitir gagnrýnni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
  • skilja og nota algeng stílbrögð, orðatiltæki og menningarlegar vísanir í máli sínu
  • lesa og greina ólíka texta frá ýmsum tímum
  • greina mismunandi sjónarmið
  • þýða fjölbreytta texta úr erlendu máli
  • standa fyrir máli sínu í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrifa skýran og vel uppbyggðan texta og geta valið ritstíl eftir aðstæðum og viðmælendum
  • beita málinu á viðeigandi og árangursríkan hátt við mismunandi aðstæður í ræðu og riti
  • beita gagnrýnni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta
  • öðlast skilning á samfélagslegum skírskotunum og hlutverki bókmennta
  • tjá rökstudda afstöðu, taka þátt í málefnalegum umræðum og samstarfi
  • sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
  • sýna þroskaða siðferðisvitund, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í málflutningi sínum, umfjöllun og verkum
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.