Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1475496075.04

  Saga nýaldar
  SAGA2NÝ05(MA)
  19
  saga
  saga nýaldar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  MA
  Hér er um að ræða beint framhald af áfanganum SAGA2FO05. Áfanginn spannar það tímabil í sögu mannkyns sem kennt er við nútíma, þ.e. tímann frá frönsku byltingunni 1789 fram til líðandi stundar. Reynt verður að varpa ljósi á þá samfélagsþróun sem orðið hefur á sviði stjórnmála, búsetu, atvinnu- og efnahagslífs, jafnt innanlands sem utan, á þessu tímabili.
  SAGA2FM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu aðferðum sögu sem fræðigreinar og námsgreinar
  • sögu Vesturlanda í grófum dráttum
  • helstu kenningum í stjórnmálum
  • helstu persónum sem hafa mótað söguna
  • helstu atburðum sem hafa haft áhrif á þróun samfélaga
  • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina orsakir og afleiðingar sögulegra atburða
  • afla sér heimilda um tiltekin viðfangsefni sögunnar
  • lýsa samskiptum ríkja og þjóðfélagshópa
  • lesa sagnfræðilega texta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • bera saman nútíð og fortíð
  • meta gildi og áreiðanleika heimilda, frásagna og sögulegra skýringa
  • draga lærdóm af sögulegum mistökum
  • skilja hvernig nútímasamfélög byggjast á fortíðinni
  • lesa og túlka kort, myndir og texta
  • afla sér upplýsinga með margvíslegum hætti og í ólíkum upplýsingamiðlum
  • stunda sjálfstæð og fræðileg vinnubrögð við umfjöllun sögulegra viðfangsefna
  • tengja sögu við aðrar fræðigreinar
  • fjalla um söguleg viðfangsefni með viðurkenndum aðferðum og kynna niðurstöður sínar á skipulegan hátt í ræðu og riti, t.d. í ritgerð og/eða fyrirlestri
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.