Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1475508335.8

  Byrjunaráfangi í sögu
  SAGA2SÖ05(MA)
  18
  saga
  Byrjunaráfangi í sögu
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  MA
  Hér er um að ræða söguáfanga fyrir raungreina- og náttúrufræðibrautir. Fjallað verður um grunnþætti og verklag sögunnar sem fræðigreinar og námsgreinar. Mannkyns- og Íslandssaga verður rakin frá upphafi til líðandi stundar. Reynt verður að varpa ljósi á þá samfélagsþróun sem orðið hefur á sviði stjórnmála, búsetu, atvinnu- og efnahagslífs, aðallega í vestrænum samfélögum.
  Menningarlæsi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu aðferðum sögu sem fræðigreinar og námsgreinar
  • upphafi fræða, vísinda og stjórnmála
  • sögu Vesturlanda í grófum dráttum
  • helstu persónum sem hafa mótað söguna
  • helstu atburðum sem hafa haft áhrif á þróun samfélaga
  • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina orsakir og afleiðingar sögulegra atburða
  • afla sér heimilda um tiltekin viðfangsefni sögunnar
  • lýsa samskiptum ríkja og þjóðfélagshópa
  • lesa sagnfræðilega texta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • bera saman nútíð og fortíð
  • meta gildi og áreiðanleika heimilda, frásagna og sögulegra skýringa
  • draga lærdóm af sögulegum mistökum
  • skilja hvernig nútímasamfélög byggjast á fortíðinni
  • lesa og túlka kort, myndir og texta
  • afla sér upplýsinga með margvíslegum hætti og í ólíkum upplýsingamiðlum
  • stunda sjálfstæð og fræðileg vinnubrögð við umfjöllun sögulegra viðfangsefna
  • tengja sögu við aðrar fræðigreinar
  • fjalla um söguleg viðfangsefni með viðurkenndum aðferðum og kynna niðurstöður sínar á skipulegan hátt í ræðu og riti, t.d. í ritgerð og/eða fyrirlestri
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.