Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1475579298.2

  Byrjunaráfangi í eðlisfræði
  EÐLI2AF04(MA)
  13
  eðlisfræði
  aflfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  4
  MA
  Áfanganum er ætlað að veita gagnlegan grunn í eðlisfræði. Meginþættir efnisins eru einvíð hreyfing, aflfræði punktmassa- og varmafræði. Rauði þráðurinn í áfanganum eru hugtökin kraftur og orka. Þannig er fjallað um þyngdarkraft og þyngdarsvið við yfirborð jarðar, fjaðurkraft og núningskrafta; ennfremur um ýmis form orkunnar svo sem vélræna orku og innri orku. Fjallað er um eitt mikilvægt varðveislulögmál eðlisfræðinnar, þ.e. lögmálið um varðveislu orkunnar. Lögð er áhersla á verklegar æfingar sem tengjast efninu.
  STÆR2RÚ06
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mælistærðum, einingum og óvissu
  • SI-einingakerfinu, hreyfingu eftir beinni línu sambandi færslu, hraða og jafnrar hröðunar við línulega hreyfingu
  • kröftum
  • kraftlögmálum Newtons
  • þyngd, núningi og fjaðurkrafti
  • skriðorku, stöðuorku í þyngdarsviði og spennuorku
  • vinnulögmálinu
  • orkulögmálinu
  • vinnu og orkuvarðveislu
  • sambandi vinnu krafts og afls hans
  • þrýstingi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita mælistærðum, einingum og óvissu í eðlisfræði
  • útskýra hreyfingu eftir beinni línu
  • beita 2. lögmáli Newtons við lausn dæma
  • beita vinnulögmálinu við lausn verkefna
  • beita orkulögmálinu við lausn einfaldra verkefna
  • reikna út vinnu krafts og afl
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meta óvissu við mælingar og fara með óvissu við samlagningu/frádrátt og margföldun/deilingu
  • setja fram niðurstöður útreikninga með óvissu og réttum fjölda markverðra stafa
  • beita kraftlögmáli Newtons til að álykta um samband hröðunar hlutar og krafta sem á hann verka
  • beita skipulegum aðferðum við að leysa verkefni úr þeim efnisþáttum sem teknir eru fyrir
  • gera verklegar tilraunir úr efninu og skrá niðurstöður sínar skipulega og vinna úr þeim
  • geta unnið af öryggi og sjálfstæði og beitt röksemdafærslu á efnisatriði tengd eðlisfræði
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.