Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1475754803.35

  Fjármálafræði
  FJÁF3FM05
  1
  Fjármálafræði
  Fjármál
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  CA
  Fjallað er um fjármál einstaklinga og fyrirtækja og helstu hugtök á sviði fjármála almennt s.s. sparnað, fjárhagsáætlanir, greiðsluflæði, núvirði og framtíðarvirði, nafnexti og raunvexti, verðtryggingu, ávöxtunarkröfu, skuldabréf, hlutabréf, vístölur, gengi, áhættu fjárfestinga, ávöxtunarkröfu, kostnaðarhugtök, næmisgreiningu og arðsemi. Þá eru helstu kennitölur í rekstri fyrirtækja kynntar. Áhersla er lögð á þjálfun í útreikningum þar sem telja má að kunnáttan hafi hagnýtt gildi. Fjallað er um markað fyrir helstu tegundir verðbréfa og meginatriði er varða mat á margvíslegum fjárfestingarkostum. Notast er við töflureikni við lausn verkefna.
  BÓKF2BF05 REKS2RH05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Nemandi hefur almenna þekkingu og skilning til að flokka fjármálahugtök eftir eðli þeirra og greint niðurstöður útreikninga til ákvarðanatöku. Nemandi skal geta sett fram rök fyrir þeim aðferðum sem að baki liggja við greiningu fjármálagerninga. Nemandi skal hafa skilning á námsefninu sem gerir honum kleift að greina á milli valkosta sem í boði eru á fjármálamarkaði. Nemandi skal geta útskýrt helstu vaxtahugtök og þekki helstu tegundir skuldabréfa og geti reiknað greiðslur tengdar þeim.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og færni sem hann hefur aflað sér til að þekkja fjármálamarkaðinn, helstu markaðsverðbréf, og geti reiknað út með aðferðum fjármálafræðinnar vísitölur, gengi, greiðslur, innri vexti og ávöxtun. Nemandi skal hafa kynnst fjármálamarkaðnum t.d. með heimsóknum og raunhæfum verkefnum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Nemandi skal hafa öðlast leikni til að nýta töflureikni og þá möguleika sem hann býður upp á til útreikninga á sviði fjármála. Nemandi skal geta sett fram skýringar í tölum og í myndrænu formi þegar það á við. Nemandi geti gert fjárhagsáætlanir og átti sig á gagnsemi þeirra og geti reiknað vaxtaupphæð, framtíðarvirði höfuðstóls, núvirði höfuðstóls, vaxtaprósentu og tíma í einföldum og samsettum vaxtareikningi.