Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1475755192.46

  Reikningshald
  REIK3RH05
  1
  Reikningshald
  Reikningshald
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  CA
  Meginhluti áfangans felst í gerð og greiningu ársreikninga. Farið er í lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga. Áhersla er lögð á uppsetningu rekstrar- og efnahagsreiknings í samræmi við lög um ársreikninga. Farið er í gerð fjárstreymisyfirlita, sjóðstreymis og fjármagnsstreymis. Ársreikningar eru túlkaðir með kennitölum. Nemendum er kynntur mismunur á uppgjöri samkvæmt góðri reikningsskilavenju og uppgjöri samkvæmt skattalögum. Fengist er við áætlanagerð og frávikagreiningu. Æskilegt er að nemendur noti töflureikni við lausn verkefna.
  BÓKF1BK05 BÓKF2BÓ05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • lögum um ársreikninga • reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga • þekki til fjármagnsstreymis • hafi kynnt sér ársskýrslur fyrirtækja • þekki til áritunar og skýringa í ársreikningi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • setja upp rekstrar- og efnahagsreikning • geti gert sjóðsstreymi eftir beinni og óbeinni aðferð • nota og túlka helstu kennitölur ársreikninga
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • geta beitt aðferðum reikningsskila til uppsetningar á einföldum ársreikningum • skýra og skilgreina mismunandi hugtök reikningsskila • framkvæmt framlegðarútreikninga • lagt mat á og túlkað ársreikninga