Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1476358617.74

  Frá byrjun til byltinga
  SAGA2FR05
  21
  saga
  frá upphafi til byltinga
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  BA
  Helstu þættir mannkynssögu frá upphafi til 1800, með aðaláherslu á Evrópu rannsakaðir. Nemendur velja sér atburði eða tímabil til nánari rannsóknar og umfjöllunar í samráði við kennara. Lögð er áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, gagnrýna hugsun og skýra framsetningu.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu menningarheimum fornaldar og miðalda.
  • tímabilum mannkynssögunnar fram til loka 18. aldar.
  • helstu sögulegu hugtökum sem tengjast fornöld, miðöldum og nýöld
  • helstu atburðum mannkynssögunnar og samhengi þeirra frá upphafi til 1800.
  • uppruna og þróum mannréttinda og lýðræðis á tímabilinu
  • áhrif mannsins á umhverfið á tímabilinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja áhrif sögunnar á atburði samtímans.
  • miðla þekkingu sinni á mannkynssögunni með skýrum og skiljanlegum hætti.
  • beita fjölbreyttum aðferðum til að miðla þekkingu sinni á viðfangsefni sínu hverju sinni.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • bera saman ólíkar heimildir og meta gildi þeirra og áreiðanleika ...sem er metið með... skriflegu verkefni.
  • draga ályktanir af þeim upplýsingum sem heimildirnar veita ...sem er metið með... tímaritgerð og kynningu.
  • sjá samhengi milli atburða í eigin samtíma og sögulegrar þróunar ...sem er metið með... kaflaprófi.
  • greina orsök og afleiðingu í sögulegri framvindu ...sem er metið með... framsögu í tíma.
  Áfanginn er símatsáfangi með fjölbreyttu námsmati. Skrifleg verkefni, kaflapróf, kynningar og málstofur. Einstaklingsmiðað námsmat.