Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1476794942.59

  Stafræn ferilmappa
  MARG2FM05
  2
  margmiðlun
  Ferilmappa
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Markmið áfangans er að nemendur nái valdi á skapandi leiðum til að vinna með hugmyndir sínar á sjálfstæðan hátt í rafræna ferilbók. Farið er yfir hönnun, innihald og mismunandi form rafrænna ferilmappa sem gerðar eru sérstaklega fyrir Netið. Nemendur gera eigin möppu og koma fyrir á Netinu. Áhersla er lögð á sjálfstæði í vinnubrögðum og eru nemendum falin verkefni til úrlausna og í framhaldi af því skoðaðir mismunandi möguleikar í úrvinnslu og framsetningu. Í tengslum við þessa vinnu ígrunda nemendur hugmyndir sínar, skrásetja verkefni sín og koma þeim á framfæri í rafrænu ferilmöppunum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Algengustu aðferðum og formum til þess að miðla verkum sínum á rafrænu formi á Netinu
  • Kostum og göllum mismunandi aðferða við að setja saman efni á rafrænu formi
  • Hvernig skilvirkast er að koma efni frá sér í rafrænu formi, meðal annars með tilliti til útbreiðslu og áhorfs á Netinu
  • Hvernig útlit og framleiðsla á verkum getur haft áhrif á markaðsetningu
  • Hvernig hægt er að nýta ýmis frí kerfi á vefnum í samhengi við nám sitt, sköpun og framsetningu á eigin verkum
  • Hvernig farið er að því að setja sama stafræna ferilmöppu til að kynna sjálfan sig og verk sín
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Skipuleggja og framkvæma eigin hugmynd
  • Gera einfalt skapalón að rafrænni ferilmöppu á textaskjali
  • Taka upp rafrænar myndskrár á einföldu formi
  • Smíða rafræna ferilmöppu með mynd og hljóðskrám, klippa myndskrár, bæta inn texta og hljóðsetja einfaldar myndskrár fyrir Netið
  • Miðla eigin hugmyndum og sköpun á skipulagðan hátt
  • Tileinka sér fjölbreyttar vinnuaðferðir við hugmyndavinnu, s.s. hugmyndasöfnun, skissuvinnu á blað og í tölvu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Geta komið hugmynd sinni á það form að mögulegt er að miðla henni rafrænt á aðgengilegan máta
  • Setja saman í myndvinnsluforriti teikningar, myndir af verkum, verkefnalýsingar, efnisval og annað sem hefur áhrif á vinnuferli og lokaútkomu verks á skipulegan og aðgengilegan máta
  • Geta greint hvort tilskyldum reglum sé fylgt eftir varðandi höfundarétt
  • Þróa hugmyndavinnu sína sjálfstætt og setja fram á eigin forsendum
  • Tjá sig á skýran, ábyrgan og gagnrýnan hátt um eigin verk og annarra af þekkingu, víðsýni og umburðarlyndi
  • Fjalla um hugmyndalegan og verklegan bakgrunn verka sinna
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.