Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1478248221.07

  Lokaverkefni stálsmiða
  LOKA3SS05
  8
  lokaverkefni
  sjálfstæð vinna, skipulagning, stálsmíði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Í áfanganum vinna nemendur verkefni sem felur í sér samþættingu þekkingar og færni sem aflað hefur verið í skóla og vinnustað á námstímanum. Áhersla er lögð á skipulagningu, framkvæmt, eftirlit, skráningu og rökstuðning en að öðru leyti er ekki um að ræða fyrirfram ákveðna verkþætti. Kennslan er fólgin í leiðbeiningu og tilsögn við vinnu lokaverkefnis.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • verkáætlun og afmörkuðum hönnunargögn
  • efnis- og kostnaðaráætlun
  • áhöldum og tækjum fyrir einstaka verkþætti
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • fylgja fyrirliggjandi verkáætlun og hönnunargögnum
  • vinna í samræmi við áætlanir um tíma og kostnað
  • vinna í samræmi við lög, reglugerðir og staðla
  • vinna með hliðsjón af gæðakröfum og viðurkenndu verklagi
  • vinna í samræmi við viðurkenndar öryggisreglur og öryggisbúnað
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • rökstyðja val á aðferðum, efnum, áhöldum og tækjum
  • útskýra efnisafföll og frávik frá kostnaðaráætlun
  • leggja mat á verkáætlun og hönnunargögn vegna verksins
  • meta gæði verks með hliðsjón af lögum, reglugerðum og stöðlum
  • útskýra notkun og viðhald á áhöldum og tækjum
  • afla sér upplýsinga um útfærslur, efni, áhöld og tæki
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.