Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1483614447.9

  Íslenska-Almenn braut
  ÍSLE1ML05
  62
  íslenska
  leskilningur, málnotkun, máltaka, ritun og tjáning
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Áfanginn byggist upp á lestri ýmissa texta s.s skáldsagna, smásagna, þjóðsagna, ljóða og dægurlagatexta. Jafnframt eru nemendur þjálfaðir í ritun af ýmsum toga. Áhersla er lögð á að nemendur efli málfærni sína og lesskilning með því að lesa og skrifa mismunandi texta. Leitast er við að fá nemendur til að lesa texta sér til ánægju og einnig eru þeir þjálfaðir í ólíkum gerðum ritsmíða bæði skapandi skrifum og nytjatextum. Farið er í helstu hugtök bókmenntafræðinnar og nemendum kennt að beita þeim við lestur og túlkun texta.
  C-D í hæfnieinkunn í íslensku úr grunnskóla
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • bókmenntahugtökum
  • einfaldri greiningu bókmenntatexta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita bókmenntahugtökum
  • beita tungumálinu í rituðu og töluðu máli
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrifa læsilegan texta
  • notfæra sér hjálpargögn við lestur og ritun
  • túlka bókmenntatexta og miðla þekkingu sinni á honum til annarra
  Notast verður við fjölbreyttar námsmatsaðferðir en í því felst m.a. að nemendur vinna með námsefnið á margvíslegan hátt og leysa ýmis konar verkefni bæði skriflega og munnlega. Gera má viðveru og virka þátttöku að skilyrði til að standast áfangann.