Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1484142654.58

  Verknám á hjúkrunaheimili eða öldrunarlækningadeild
  VINN2ÖH08(AV)
  2
  Verknám
  öldrunarhjúkrun
  Samþykkt af skóla
  2
  8
  AV
  Vinnustaðanámið/verknámið fer fram á öldrunarlækningadeildum eða hjúkrunarheimilum. Kennari áfangans, sjúkraliði/leiðbeinandi og deildarstjóri bera sameiginlega ábyrgð á verklegu námi sjúkraliðanema. Nemandinn fylgir leiðbeinanda við öll almenn störf sjúkraliða. Í vinnustaðanáminu fær nemandinn tækifæri til þess að sýna aukið sjálfstæði við skipulagningu hjúkrunarstarfa og við mat á hjúkrunarþörfum skjólstæðinga, jafnframt að benda á lausnir á þeim hjúkrunarviðfangsefnum sem við eiga á vinnustaðnum. Í upphafi tímabils setur nemandinn sér persónuleg og fagleg markmið um verknámið. Á meðan á verknámi stendur skal nemandinn fylla út gátlista og ferilbók um unna verkþætti.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • athöfnum daglegs lífs (ADL) við umönnun aldraðra
  • helstu þáttum sem hafa áhrif á heilsu og lífsgæði aldraðra
  • forvörnum og slysagildrum í umhverfi aldraðra
  • fylgikvillum rúmlegu
  • helstu hjálpartækjum sem notuð eru í hjúkrun aldraðra
  • faglegri umhyggju og samskiptum í hjúkrunarstörfum
  • mikilvægi eftirlits og mats á líkamlegu og andlegu ástandi skjólstæðinga
  • mælitækjum og öðrum hjúkrunargögnum sem eru notuð í hjúkrun aldraðra
  • skráningu hjúkrunar
  • sjálfsákvörðunarrétti og réttindum aldraðra samkvæmt lögum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta sjálfsbjargargetu og þarfir aldraðra í athöfnum daglegs lífs
  • sýna öldruðum virðingu og faglega umhyggju
  • mæla og skrá algengar athuganir
  • nota helstu hjálpartæki og hjúkrunargögn á viðeigandi hátt
  • taka þátt í þverfaglegri samvinnu heilbrigðisstétta
  • forgangsraða eigin störfum
  • vinna samkvæmt hjúkrunarferli
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • velja viðeigandi hjúkrunarmeðferð hverju sinni og rökstyðja hana
  • virða og rökstyðja mikilvægi þagnarskyldu og mikilvægi trúnaðar
  • sýna færni í samskiptum við aldraða, aðstandendur þeirra og samstarfsfólk
  • sýna faglega umhyggju í hjúkrun
  • leggja sitt að mörkum í þverfaglegri samvinnu
  • hjúkra öldruðum á heildrænan og faglegan hátt
  • útskýra mikilvægi þagnarskyldu og réttindi aldraðra
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.