Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1486905511.87

  Tjónamat
  BVTM4TM03
  2
  Tjónamat
  tjónamat
  Samþykkt af skóla
  4
  3
  AV
  Nemandinn öðlist þekkingu og færni í greiningu á orsökum og afleiðingum slysa í umferðinni. Nemandinn öðlist færni í skoðun og framsetningu á ýtarlegri skýrslu um tjón á ökutæki, þar sem rannsókn leiðir einnig í ljós orsök áverka út frá afleiðingum. Verkleg æfing og skýrslugerð. Fjallað um mat á skemmdum á ökutæki eða öðru tilefni til viðgerða. Farið í notkun tjónamatskerfisins CABAS. Gerðar verklegar æfingar í notkun einingakerfis. Gerð kostnaðarútreikninga. Gerðar tímaáætlanir vinnuþátta. Útreikningar vegna tjónamats og verkáætlana. Áhersla á að matsmenn tileinki sér ábyrgð, nákvæmni og hlutlægni í starfi og hafi góða yfirsýn yfir verkefnið. Við mat sé þess gætt að fara eftir fyrirmælum framleiðenda um notkun efna og tækja.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tjónamatskerfum sem notuð er í greiningu almennra tjóna
  • eðli og skyldum matsmanna við gerð tjónamats
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • gera tjónamat á ökutæki ásamt skýrslugerð og framsetningu tjónaskoðana
  • gera kostnaðarútreikninga og tímaáætlanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • framkvæma ítarlega skoðun á tjóni sem orðið hefur á ökutæki
  • meta ástand einstakra hluta eða kerfa sem eru skemmd eða hafa hugsanlega skemmst
  • meta og bera saman íhluti og efnavörur sem tengjast viðkomandi matsverkefni
  • útskýra það sem fram kemur í tjónamatsskýrslu
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.