Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1486974969.59

  Hugmynd og hönnun
  NÝFR2HH05
  2
  Nýsköpun og frumkvöðlafræði
  Hugmynd - hönnun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Markmið áfangans er að nemandinn kynnist aðferðafræði og hugmyndafræði nýsköpunar og fái tækifæri til vinna með eigin hugarsmíð. Farið er í gegnum ferli sem byggir á að vinna á skapandi hátt hugmyndavinnu þar sem skilgreind er þörf, unnið að lausnum og stefnt að afurð. Markmiðið er að nemendur þjálfist í að hugsa um marga þætti samtímis og að vinna að einni heild. Vinnuferlið frá hugmynd til verks verður þjálfað með áherslu á skapandi vinnubrögð í skissum og margs konar hönnun og líkanagerð með ýmsum efnum. Nemandinn kynnir verkefni sín og rökstyður lausnirnar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtakinu nýsköpun
  • mikilvægi hugmyndafræði og hugsunarháttar frumkvöðulsins
  • aðferðafræði og vinnuaðferðum nýsköpunar
  • ferli þar sem skilgreind er þörf, unnið að lausnum og stefnt að afurð
  • gildi hugmyndavinnu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina hugmyndir sem falla undir nýsköpun
  • vinna með sínar eigin hugmyndir og hrinda þeim í framkvæmd
  • hugsa um marga þætti samtímis og að vinna að einni heild
  • vinna í hóp að sameiginlegu markmiði
  • velja viðeigandi verkfæri og tækjabúnað með tilliti til viðfangsefnis
  • kynna hugmynd sína og rökstyðja gildi hennar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • þróa eigin hugarsmíð með ýmsum aðferðum og leysa þau vandamál sem koma upp í ferlinu
  • skilgreina þörf og vinna að lausn frá hugmynd til afurðar
  • koma hugmynd sinni á framfæri með skissum og líkönum úr mismunandi efnum
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.