Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1487432416.03

  Hreyflar - eldsneytisinnsprautun - kveikikerfi
  BVHR3EK02
  10
  Hreyflar í ökutækjum
  Hreyflar, eldsneytisinnsprautun, kveikikerfi
  Samþykkt af skóla
  3
  2
  Gerður er samanburður á eldsneyti ökutækj s.s. metan, bensín og fjölblendiökutækja. Farið er yfir helstu gerðir innsprautunarkerfa ottóhreyfla, vélræn og rafræn, einspíssa og fjölspíssa. Farið er yfir brunaferil í hreyfli og samband kveikitíma annars vegar og álags og snúningshraða hreyfils hins vegar. Einnig spennuþörf til íkveikju. Gerðar eru mælingar á fæði- og kerfisþrýstingi eldsneytis. Farið yfir kerfisþrýsting ýmissa kerfa. Skoðuð eru kveikikerfi, þ.e. snertustýrt háspennukefli og rafeindastýrt háspennukefli (span-skynjarar og Hall-skynjarar). Þjálfuð er notkun mæli- og prófunartækjanna sveiflusjár, afgasgreinis og skanna. Farið er yfir samvirkni ýmissa þátta í vinnu brunahreyfla ásamt virkni og prófun skynjara. Áhersla er lögð á varúð í umgengni við kveikibúnað vegna hárrar spennu, íkveikihættu og slysahættu. Farið yfir reglugerðir fyrir ökutæki sem nýta óhefðbundið eldsneyti.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mæliatriðum sem varða innsprautunar-og kveikikerfi
  • gangverki hreyfils með innsprautunar-og kveikikerfi
  • íkveikihættu vegna eldsneytis og eitrunarhættu af útblástursgasi
  • mæli- og prófunartækjum: þrýstimælum, fjölsviðsmælum, sveiflusjá, afgasgreini og skanna
  • hættum af háþrýstibúnaði eldsneytiskerfa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • prófa og skipta um eldsneytisspíssa og/eða hreinsað þá
  • mæla fæði- og kerfisþrýstingi í eldsneytiskerfi
  • sækja bilanakóða í tölvu hreyfils með prófunartæki
  • afgasmæla útblástur frá hreyfli bifreiða
  • skipta um rekstrarhluti í kveikikerfi, s.s. kveikikerti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lýsa gerð og virkni helstu gerða eldsneytiskerfa ottóhreyfla
  • lýsa gerð og virkni helstu gerða kveikikerfa ottóhreyfla
  • benda á helstu íhluti og lýst hlutverki þeirra
  • lýsa virkni metankerfis ökutækja
  • skipta um íhluti innsprautunar-og kveikikerfis hreyfla
  • lýsa virkni hreinsibúnaðar hreyfla, útblásturshvarfakúti, loftræstingu sveifarhúss og eldsneytisgeymis
  Verklegt mat; nemandinn bendir á og lýsir kerfum og búnaði sem áfanginn spannar. Hann sýnir að hann getur beitt þeim mælitækjum og prófunarbúnaði sem varða áfangann. Skriflegt mat; nemandinn leysir próf um vélfræðilega þætti áfangans og um líkamlegar hættur og mengunarhættu umhverfis.