Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1488535543.51

  Samfélags- og náttúrufræði
  SNAT1NÁ05
  2
  Samfélags- og náttúrufræði
  Náttúrufræði
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Áfanginn byggist á verulegu leyti á verkefnavinnu í kennslustundum þar sem nemendur vinnna verkefni sín undir leiðsögn kennara. Námið fer fram bæði innan og utan skólans og sækja nemendur sér fróðleik og gögn á fjölbreytta vegu. Virk þátttaka nemenda í eigin námi liggur til grundvallar og því er mikið lagt úr að auka áhuga þeirra á umhverfi sínu og náminu almennt. Einkunnar orð áfangans eru samvinna og ábyrgð.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum eins og sjálfbærni, auðlindir, landnýting, vistfræði og náttúruhamfarir
  • einkennum gróðurfars og jarðfræði svæðisins
  • áhrifum mannsins á náttúruna og eigin ábyrgð
  • viðfangsefnum sem eru áberandi í þjóðfélagsumræðu á hverjum tíma
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla sér upplýsinga um umhverfi sitt
  • kynna sér málefni úr fréttum eða fjölmiðlum út frá landafræði eða náttúrufræði fyrir samnemendum sínum
  • skipuleggja vettvangsferð eða heimsókn tengd efni áfangans
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meta upplýsingar og vinna með þær á gagnrýnan hátt þannig að þær skili nemenda þekkingu og aukinni hæfni til náms í náttúrufræði
  • geta gert sér grein fyrir sjónarmiðum sínum og skoðunum
  • geta skipst á skoðunum við aðra og útskýra hugmyndir sínar fyrir samnemendum sínum
  • draga skynsamlegar ályktanir um ábyrgð sína í tengslum við umhverfis- og náttúruvernd og hve mikilvægt framlag hvers einstaklings er
  • greina stöðu sína í umhverfinu sem hann lifir í, bæði í samfélaginu og náttúrulegu umhverfi
  • skilja mikilvægi þess að jafnrétti ríki í verkefnavinnu og umræðum
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá FS.