Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1488554205.5

  Raflagnir 2
  RALV1RT03(AV)
  2
  raflagnir
  raflagnir, töflusmíði
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Í þessum áfanga er fjallað um framleiðslu raforku og hvernig henni er dreift um sveitir og bæi, allt að neysluveitu notanda. Lögð er áhersla á öryggismál í tengslum við umgengni við rafmagn og hættur útskýrðar í máli og myndum. Nemandinn fær æfingu í að leggja lagnir í tiltekið lagnarými þar sem hann fylgir ákvæðum reglugerðar og stöðlum um raforkuvirki. Fjallað er enn frekar um raflagnaefni, efnisfræði rafbúnaðar og annan búnað í minni neysluveitum.
  RALV1RÖ03
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • raforkuframleiðslu og dreifikerfi
  • öryggis- og reglugerðarákvæðum er varða raflagnir og varnaraðferðir
  • einföldum kapallögnum
  • einföldum röraraflögnum og ídrætti víra
  • helstu raflagnatáknum
  • algengustu heimilistækjum og orkuþörf þeirra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tengja ýmsa rofa og búnað sem tengjast minni veitum
  • forðast hættur bæði í vinnu við rafmagn og umgengni á vinnustöðum
  • draga leiðara í rör
  • skipuleggja starf sitt og beita faglegum vinnubrögðum
  • tengja helstu rofa og tengla í minni veitum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sjá hættur sem leynast við vinnu með rafmagn og verkfæri
  • skilja orkunotkun í heimahúsum og velja búnað í samræmi við hana
  • velja raflagnaefni í minni veitur
  • leggja raflagnir og tengja í minni veitur
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.