Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1488554242.39

  Raflagnir 3
  RALV2TM03(AV)
  1
  raflagnir
  mælingar, töflusmíði, varbúnaður, öryggismál
  Samþykkt af skóla
  2
  3
  AV
  Í áfanganum er aðaláhersla á varbúnað, vírsverleika og rafdreifiskápa. Einning er farið í raflagnir í minni húsveitum. Farið er yfir staðsetningu á búnaði og innfeldar og áfelldar lagnir, lagnaleiðir og brunaþéttingar kynntar. Farið er í reglugerðarákvæði varnarráðstafana sem varða snerti- og brunahættu. Lögð er áhersla á skilning nemanda á varbúnaði, bruna- og snertihættu. Nemandinn fær þjálfun í notkun mælitækja og lögð er áhersla á fagmannleg vinnubrögð.
  RALV1RT03
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mögulegum skemmdum á búnaði þegar mælitækjum er beitt
  • reglum um gildleika leiðara miðað við áraun og staðla sem um það gilda
  • varúðarráðstöfunum er varða snerti og brunahættu
  • mælitækjum sem notuð eru við bilanaleit
  • uppbyggingu minni veitna og mikilvægi efnisvals í þær
  • því öryggi sem felst í að hafa skipulag og þrifalegt á vinnustaðnum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • mæla einangrunarbilun og spennur í veitum
  • leggja rör og strengi og ganga frá dreifiskáp
  • lesa úr uppdráttum og fyrirmælum
  • tengja ýmsar gerðir fjarrofa
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja raflagnir í minni veitur
  • vinna eftir fyrirmælum
  • þekkja röð varnarráðstafana í húsveitum
  • ákveða vírsverleika lagna
  • einungramæla og finna bilun í húskerfi
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.