Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1489406038.35

  Vélfræði 2
  VÉLF2VE05(AV)
  2
  Vélfræði
  varmajöfnuður og eimur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í þessum áfanga læra nemendur hvernig orkan í eldsneytinu breytist m.a. í hreyfiorku og varmaorku og hvernig hún nýtist til að knýja skipið áfram. Farið verður yfir grunnþætti gufukatla og eimframleiðslu. Nemendur læra að útleiða formúlur sem koma fyrir í námsefninu, útskýra gildi breytnanna í formúlunum og beita þeim á viðeigandi hátt við lausn verkefna. Farið í útreikninga á dælukerfum.
  VÉLF1AE05, VÉLS2KB05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • umbreytingu á orku við notkun brunavélar, varmajöfnuð og nýtingu orku
  • nýtingu orku í brunavélum og nýtingu orku við að knýja skip áfram
  • mótsstöðu skipa í sjó og olíunotkun
  • sveigju skipsskrúfu, skrikun hennar, skrúfulínuriti, afkastalínuriti
  • neðra og efra varmagildi olíu og aðferðum við mælingu varmagildis
  • fullkomnum bruna og orsökum ófullkomins bruna
  • fræðilegri loftþörf, loftaukatölu og raunverulegri loftþörf brunavéla og katla
  • notkun eims við aflfærslu, notkun á eimtöflum, myndunarvarma og nýtni ketils
  • mismuni á vatnsrörakatli og reykrörakatli
  • aflþörf dælukerfa
  • kennilínu miðflóttaaflsdælu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna varmagildi eldsneytis út frá efnasamsetningu þess
  • lesa út úr eimtöflum
  • lesa út úr h-t linuriti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera varmajöfnuð fyrir vélkerfi
  • finna leiðir til olíusparnaðar um borð í skipum
  • setja fram útreikninga á skipulegan og snyrtilegan hátt
  • gera varmajöfnuð fyrir Dieselvél og ketil
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.