Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1489943114.16

  Einstaklingur og samfélag
  FÉLA2AK05
  23
  félagsfræði
  almenn kynning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  BA
  Í þessum byrjunaráfanga er fjallað um grunneiningar samfélagsins og þær skoðaðar af sjónarhorni félagsvísinda. Fjallað er um samfélagið í ljósi þeirra áhrifa sem það hefur á einstaklinginn og líf hans. Lögð er áhersla á að nemendur verði læsir á umhverfi sitt svo að þeir verði færir um að taka virkan þátt í samfélagslegum umræðum og mynda sér skoðanir á meðvitaðan og gagnrýninn hátt. Nemendur kynna sér félagslega þætti sem stýra hegðun og athöfnum einstaklingsins. Mikilvægt er að nemendur öðlist skilning á uppbyggingu og skipulagi eigin samfélags og annarra. Í áfanganum öðlast nemendur þekkingu á lýðræði, mannréttindum og jafnrétti út frá samspili manns og umhverfis í anda sjálfbærni.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengum hugtökum sem notuð eru í félagsfræði og skyldum greinum
  • félagsmótun og hvernig hún hefur áhrif á líf hvers og eins
  • mikilvægum innviðum samfélagsins, svo sem fjölskyldu, trúarbragða, vinnumarkaðar og stjórnkerfis
  • hvernig samfélagið mótar einstaklinginn og hvernig einstaklingurinn mótar samfélagið
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • fjalla um ólíka afmarkaða þætti samfélagsins í ræðu og riti
  • beita aðferðum félagsfræðinnar við greiningu og túlkun upplýsinga
  • tjá sig um samspil félagsmótunar og einstaklings
  • beita skapandi hugsun og vinna á sjálfstæðan og ábyrgan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • yfirfæra þekkingu sína á félagsmótun og hvernig hún hefur áhrif á líf einstaklings ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • taka virkan og ábyrgan þátt í lýðræðislegu samfélagi ...sem er metið með... verkefnum
  • bera saman hugtök og hugmyndafræði til að mynda sér sértæka skoðun á helstu innviðum samfélagsins ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • draga ályktanir um eigið samfélag og geta borið það saman við aðrar samfélagsgerðir ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  Fjölbreytt námsmat í formi munnlegra og skriflegra verkefna. Bæði er um hóp- og einstaklingsverkefni að ræða. Nemendur taka auk þess nokkur próf yfir önnina.