Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1489945909.43

  Fjölmiðlar og menning
  FJÖL2FM05
  2
  fjölmiðlafræði
  fjölmiðlar, menning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  BA
  Áfanginn er inngangur og kynning á fjölmiðlum. Fjallað verður um þrjú form nútímafjölmiðlunar: blöð og tímarit, ljósvakamiðla og fjölmiðlun innan netheima. Kannað verður hvað einkennir boðskipti innan þeirra og þau borin saman, bæði í sögulegu og fræðilegu samhengi. Einnig verður farið í sögu nútímamenningar, nemendur kynna sér ýmsar tegundir afþreyingarmenningar sem fjölmiðlar hafa skapað. Sérstaklega er tekið á sögu dægurtónlistar, uppruna hennar og stefnum, kvikmynda- og leikhúsmenningar og tískufyrirbæra í víðri merkingu. Fjallað verður um fréttaflutning í nútímasamfélagi og hvernig fjölmiðlar og fréttastofur meðhöndla fréttir. Þess er ætlast að nemendur fylgist nokkuð með þeim atburðum sem eru að gerast á líðandi stundu. Ennfremur er fjallað um kenningar um áhrifamátt fjölmiðla og þátt þeirra í félagsmótun einstaklinga og á þróun og tíðarandann í samfélaginu.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu kenningum um áhrif og hlutverk fjölmiðla
  • helstu atriðum í sögu fjölmiðla á Íslandi í grófum dráttum
  • sögu og helstu stefnum í afþreyingarmenningu frá miðbik 20. aldar til dagsins í dag
  • á því hvernig fjölmiðlar og fréttastofur starfa við öflun og dreifingu á fréttum
  • á því helsta sem er að gerast í samfélaginu
  • hlutverki fjölmiðla til að stuðla að meira jafnrétti og mannréttindum
  • menningu annarra landa með því að fylgjast með fréttum reglulega
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka þátt í umræðu um það sem er efst á baugi í samfélaginu hverju sinni
  • skrifa fréttatexta á góðu íslensku máli
  • tjá sig munnlega með því að kynna eigin verk á glærum
  • gera grein fyrir sögu afþreyingarmenningar og almennum tíðaranda í þjóðfélaginu á hverjum tíma
  • gera grein fyrir hlutverki fjölmiðla við að stýra afþreyingarmenningunni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • líta á áhrif og hlutverk fjölmiðla með gagnrýnum augum ...sem er metið með... prófi úr kennslubókinni.
  • bera saman frásagnarstíl netmiðla og hefðbundinna fjölmiðla ...sem er metið með... rannsókn á netinu í hópum.
  • rökstyðja áhrifamátt fjölmiðla við þróun afþreyingarmenningar ...sem er metið með... kynningu á eigin glærusýningu.
  • bera saman ólík form afþreyingarmenningar, s.s. frásagnarstíl kvikmynda og leikrita ...sem er metið með... áhorfi á kvikmyndir og leikhúsferðum.
  • setja saman og skapa auðlæsan og skiljanlegan fréttatexta ...sem er metið með... skrifum á fréttagreinum.
  • kunna að taka munnleg og skrifleg viðtöl ...sem er metið með... blaðaviðtali.
  Námsmatið er tvenns konar: 1. Einstaklingsverkefni, svo sem blaðaviðtöl, greinaskrif og ýmis verkefni um dægurmenningu í fjölmiðlum. 2. Lokapróf. Mestur hlutinn verður úr kennslubókinni, en einnig er spurt úr fréttum annarinnar.