Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1490352475.13

  Skartgripahönnun 2
  HANV2SK03
  1
  Náttúruefni
  Skartgripagerð
  Samþykkt af skóla
  2
  3
  Í þessum áfanga fá nemendur að spreyta sig á ólíkri tækni, aðferðum og efnum innan skartgripahönnunar. Verkefnin verða nokkuð frjáls í höndum nemenda þar sem þeir þurfa að hanna sína eigin skartgripi með tilliti til efnis, litavals og útlits. Í boði er að hanna hálsfestar, armbönd, eyrnalokka, nælur og annað skart. Nemendur fá að vinna með hugmynd að fullunnu verki og sjá hana þróast í veruleika sem er mjög gefandi og þroskandi. Tilfinning fyrir listum býr í hverjum einstaklingi og því fá nemendur tækifæri til að virkja sköpunarkraftinn í sjálfum sér og læra að skynja umhverfi sitt betur og nýta það til listsköpunar, eins og með endurnýtanleg efni. Tímarnir eru frjálslegir og bjóða upp á afslappað andrúmsloft. Lögð er áhersla á skapandi, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
  HANV1SG03
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Munsturgerð og meðferð mynstra í hönnun
  • Formum, línum og hreyfingu innan listsköpunar
  • Ferli frá hugmynd að fullunnu verki
  • Mikilvægi þess að sýna öguð og vönduð vinnubrögð í handverki
  • Gildi lita og notkun þeirra í umhverfi okkar
  • Umhverfismennt og endurnýtingu efna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nota hugmyndabók og að skrá hugmyndir
  • Beita sjálfstæðum vinnubrögðum og að vera vandvirkur í verkefnavinnu
  • Skipuleggja eigið vinnuferli og gera uppdrætti/skissur að verkefni
  • Setja fram hugmyndir sínar á munnlegan hátt og ræða þær opinskátt
  • Vinna með endurnýtanleg efni í listsköpun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Nýta sér hæfni sína í listræna vinnu og sköpun
  • Sýna frumkvæði í verkefnavinnu og verkefnavali
  • Vinna með hugmyndir sínar á persónulegan hátt og sýna sjálfstæði
  • Nýta sér hversdagslega hluti í umhverfinu og nota þá í listsköpun
  • Beita gagnrýnni og skapandi hugsun og sýna áræðni og frumleika við lausnir vinnu sinnar
  • Vinna með efni úr nánasta umhverfi
  • Þroska færni sína og skilning á list og hönnun
  • Vera sjálfbær og tileinka sér endurnýtanleg efni í listsköpun
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.