Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1490705055.76

  Starfsþjálfun 3 bifvélavirkjun
  STAÞ3SB25
  7
  Starfsþjálfun
  starfsþjálfun í bifvélavirkjun
  Samþykkt af skóla
  3
  25
  AV
  Í þessum áfanga starfsþjálfunarinnar er lögð áhersla á að nemandinn geti unnið sjálfstætt m.a. að viðgerðum á boðskiptakerfum og ýmiss konar tölvukerfum. Nemandinn þjálfast í notkun mælitækja og rökhugsun við bilanaleit. Nemandinn fær þjálfun í að bilanagreina stýrikerfi ökutækja og meta hvort upplýsingar frá kerfunum séu trúverðugar. Í lok áfangans skal nemandinn hafa öðlast hæfni til þess að geta leiðbeint viðskiptavinum um val á viðgerðarleið. Nemandi skal geta efnistekið nákvæmlega og forgangsraðað verkþáttum viðgerða.
  STAÞ2SB25. Nemandi þarf að hafa lokið námi á fyrstu tveim önnum bifvélavirkjunar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim efnum sem unnið er með í bifvélavirkjun allt frá vökvum að raflagnaefni
  • þeim tækjum sem notuð eru við vinnu í bifvélavirkjun
  • endurvinnslu efna eins og málma ásamt förgun spilliefna og úrgangs
  • sérákvæðum varðandi raflagnir í ökutækjum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta ástand mengunarvarnar búnaðar og gera tillögur að lagfæringum
  • nota efni og verkfæri sem tengjast viðkomandi iðngrein
  • vinna við tölvustýringar ökutækja
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • finna bilanir í raflögnum
  • tengja meðalstór boðskiptakerfi s.s. loftnetskerfi og ljósleiðara
  • mæla hringrásarviðnám og einangrunnarviðnám
  • leiðbeina viðskiptavinum varðandi val á viðgerðarleið
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum meistara í viðkomandi grein.