Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1490737453.61

  Forritanleg raflagnakerfi 2
  FRLV4HÚ05
  1
  Forritanleg raflagnakerfi
  hússtjórnarkerfi
  Samþykkt af skóla
  4
  5
  AV
  Í þessum áfanga kynnast nemendur flóknari forritanlegum raflagnakerfum, tilgangi þeirra og möguleikum. Að minnsta kosti einu slíku kerfi eru gerð ítarleg skil. Nemendur leggja nauðsynlegar lagnir og fá þjálfun í að tengja búnað og forrita kerfið þannig að þeir geti á sjálfstæðan hátt gengið frá slíku kerfi til fulls og leiðbeint öðrum um notkun þess. Fjallað er um undirbúning og skipulag stærri stjórnunarkerfa. Nemendur forrita flóknari kerfi þar sem þeir fara dýpra í forritun einstakra íhluta forritanlegra kerfa og útbúa ítarlegar handbækur. Ennfremur er farið í hitastjórnun, stjórnun gluggatjalda o. fl., kynnt notkun upplýsingaskjáa og notkun veðurstöðva. Þá kynnast nemendur skipulagi og forritun fyrir ljósasenur.
  FRLV3DE05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu möguleikum forritanlegra raflagnakerfa
  • helstu íhlutum kerfanna og hlutverkum þeirra
  • helstu stýrimerkjum og lögnum milli þeirra
  • staðlaákvæðum er kerfin varðar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leggja raflagnir og samskiptalagnir
  • tengja og ganga frá búnaði
  • forrita kerfi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • velja búnað, lagnir og lagnaleiðir sem tilheyra kerfunum
  • tengja og skila góðum frágangi búnaðar
  • leiðbeina notendum um notkun kerfisins
  • velja efni og búnað i forritanleg raflagnakerfi
  • beita viðeigandi hugbúnað til að forrita kerfi
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.