Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1490802005.45

  Varmafræði, aflfræði og vökvaaflfræði
  EÐLI3AV05(AV)
  27
  eðlisfræði
  Afl- og varmafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Áfanginn er framhaldsáfangi í klassískri eðlisfræði. Lögð er áhersla á úrlausnarefni sem tengjast öðru námi nemenda við skólann en eru jafnframt góður undirbúningur fyrir háskólanám í tæknifræði, verkfræði og skyldum greinum. Til umfjöllunar eru valin atriði úr varmafræði, aflfræði og vökvaaflfræði.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum varmafræðinnar
  • mettun, suðu og raka og mikilvægi þessara hugtaka í umfjöllun um andrúmsloft
  • helstu hugtökum aflfræðinnar sem snúa að hreyfingu í tveimur víddum
  • helstu hugtökum vökvaaflfræðinnar
  • sambandi hreyfingar og þrýstings í vökvum og lofttegundum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa verkefni þar sem varmaskipti og fasabreytingar koma við sögu
  • leysa verkefni um staðsetningu, hraða og hröðun í tveimur víddum
  • leysa verkefni þar sem hringhreyfing kemur við sögu
  • leysa verkefni þar sem massatregðuvægi kemur við sögu
  • nýta sér jöfnu Bernoullis við lausn verkefna í vökvaaflfræði
  • leysa flóknari verkefni þar sem samband vinnu og ýmissa orkuforma kemur við sögu, hvort sem um er að ræða stöðuorku, hreyfiorku eða varmaorku og hvort sem hreyfingin er í einni eða tveimur víddum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum um þær við aðra og kynna niðurstöður sinar fyrir öðrum með formlegum hætti
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu útreikninga og valið aðferð við hæfi
  • gera samanburð, áætlanir og taka ákvarðanir í verkefnum sem byggjast á efni áfangans
  • takast á við frekara nám í vélfræði, tæknifræði, verkfræði og skyldum greinum þar sem hugtök eðlisfræðinnar koma við sögu
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.