Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1490870617.88

  Rafeindatækni 1
  REIT2AR05
  3
  Rafeindatækni
  afriðilsrásir, rafeindarásir, stýrirásir
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í áfanganum öðlast nemandinn haldgóða grunnþekkingu í rafeindatækni og uppbyggingu og virkni rafeindatækja og eiginleikum íhluta, hlutverki þeirra og virkni. Hann öðlast þekkingu og færni í rafeindafræðum svo hann geti skilið og reiknað einfaldar rafeindarásir. Hann fær þjálfun í að tengja og mæla afriðilsrásir og stýrirásir fyrir transistora og týristora og notkun aðgerðamagnara. Einnig þjálfun og færni í að meta ástand rafeindatækja og gera einfaldar bilanagreiningar með mælitækjum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • notkun ýmissa mótstaða
  • litamerkingum til að ákveða stærð línulegra mótstaða
  • uppbyggingu þétta
  • hleðslu- og afhleðslutíma þétta
  • mun á póluðum og ópóluðum þéttum m.t.t. tenginga
  • uppbyggingu díóða, vinnumáta þeirra og hvernig þær haga sér í straumrás
  • hvernig á að ákvarða stærð díóða í afriðilsrás
  • samanburðarmagnara og helstu notkunarsviðum hans
  • áhrifum spanálags í afriðilsrás og geti útskýrt þau í stýrðri einfasa afriðun
  • stýrirásum fyrir týristora
  • mismun á núllstýringu og fasastýringu
  • notkun áriðunarrása í tíðnibreytum og vektorastýringum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • teikna ein- og þriggja fasa afriðun
  • viðnámsmæla transistora
  • teikna og útskýra rás fyrir hálfbylgju- og heilbylgjuafriðun án og með síuþétti
  • teikna afriðuðu spennuna fyrir og eftir tengingu þéttisins
  • teikna magnararás með einum transistor fyrir jafnstraum og útskýra vinnumáta hennar
  • kanna ástand framangreindra íhluta og meta hvort þeir eru í lagi eða ekki
  • teikna og útskýra algengar afriðilsrásir með týristorum bæði einfasa og þriggja fasa
  • teikna afriðuðu spennuna fyrir mismunandi kveikihorn stýrðu díóðunnar
  • teikna og útskýra algengar spennustýrirásir með tríökkum og teikna stýrðu spennuna fyrir mismunandi opnunarhorn tríakksins
  • teikna og útskýra einfaldar áriðunarrásir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra vinnumáta týristora
  • útskýra tilganginn með púlsvíddarmótun
  • útskýra hugtakið straummögnun transistora
  • útskýra ein- og þriggja fasa afriðun
  • útskýra rásir sem byggjast á virkni einlags transistorsins (UJT) annars vegar og sagartannarspennu hins vegar
  • ákveða stærðir í spennugjafa, sem tekur inn riðspennu og gefur út jafnspennu, út frá gefnum forsendum
  • vinna kerfisbundið að bilanagreiningu í einföldum rafeindarásum
  • tengja og mæla afriðilsrásir og stýrirásir með transistorum og týristorum
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.