Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1491131470.0

  Uppsláttur og steypa
  MÓTA3US03
  1
  Mótavinna og uppsláttur
  mælingar, steinsteypa, uppsláttur
  Samþykkt af skóla
  3
  3
  AV
  Í áfanganum lærir nemandinn um framkvæmdir við undirstöður og burðarvirki steinsteyptra bygginga og mannvirkja. Gerð er grein fyrir afsetningu húsa og mælingum á byggingastað, fjallað um mótasmíði einstakra byggingarhluta, einangrun botnplötu, niðurlögn steinsteypu og gerð og smíði verkpalla eftir því sem bygging rís. Kennslan er bæði bókleg og verkleg og lögð er áhersla á samhengi námsþátta. Gert er ráð fyrir að nemendinn hafi fengið nokkra innsýn í notkun steypumóta og verkpalla í vinnustaðanámi áður en þeir fara í áfangann. Nemandinn fær einnig kynningu á kranaleiðbeiningum frá Vinnueftirlitinu. Áfanginn er ætlaður húsasmiðum og fer kennslan fram með fyrirlestrum og verkefnavinnu þar sem tvinnað er saman bóklegum og verklegum þáttum námsins.
  BURÐ1BK03 og TIMB2VS16
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnatriðum lengdar- og hæðarmælinga á byggingastað
  • einangrun botnplötu og sökkulveggja
  • framleiðslu steinsteypu
  • burðarþoli steypumóta
  • niðurlögn steinsteypu við ólíkar aðstæður
  • leiðbeiningum til kranastjóra við flutning á efni, tækjum og mótum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • velja steypumót við mismunandi aðstæður
  • slá upp mismunandi gerðum steypumóta
  • magntöku steypu og móta
  • aðhlynningu á steinsteypu
  • útreikningum á þurrktíma steypu m.t.t. frásláttar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • slá upp steypumótum við mismunandi aðstæður
  • vinna sjálfstætt við húsasmíði
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en fylgja þarf þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.